Politisk strid om hembesök av socialtjänsten – partier anmäler nämnden till JO

I Göteborg finns nu ett beslut om att socialtjänsten ska göra fler hembesök hos behövande. Men oppositionen hävdar att det är olagligt och kommer nu anmäla sin egen socialnämnd till Justitieombudsmannen (JO).

Göteborgs kommunfullmäktige har gett socialnämnderna i uppdrag att utöka hembesöken för personer som söker försörjningsstöd. 
Göteborgs kommunfullmäktige har gett socialnämnderna i uppdrag att utöka hembesöken för personer som söker försörjningsstöd. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Josefin Lingström

I Göteborgs stad har kommunfullmäktige gett socialnämnderna i uppdrag att utöka hembesök för personer som söker försörjningsstöd. Det innebär att socialtjänsten kan undersöka den behövandes hem och om man inte går med på besöket kan det påverka möjligheten till att få försörjningsstöd.

– Detta är för att förebygga att bidrag inte går till kriminella. Stödet ska gå till de som behöver det. Då kan man också upptäcka om det finns andra stödbehov än försörjningsstöd, säger Lena Lindström Olinder (M), ordförande i socialnämnden sydväst i Göteborg, till Altinget.

Kan vara olagligt

MP, Fi och V i socialnämnden sydväst har försökt stoppa förslaget, eftersom de anser att det är integritetskränkande och kan vara olagligt.

– Dels handlar det om det rent juridiska. Det är tydligt att kommuner som gått den här vägen tidigare har fått kritik från Justitieombudsmannen, säger Elias Ytterbrink (MP), ledamot i nämnden, till Altinget.

– Dels handlar det om att personer som behöver hjälp från samhället också har rätt till ett privatliv, fortsätter han. 

Enligt Ytterbrink kan det också sätta personalen i socialtjänsten i svår sits, eftersom vissa former av hembesök har fått kritik från Justitieombudsmannen (JO) för att vara olagliga.

– Det är respektlöst mot vår personal att behöva välja mellan att följa lagen eller följa politiska beslut. Det blir också svårare för socialtjänsten att hämta samtycke när det faktiskt är relevant med ett hembesök. Vi vill inte helt ta bort hembesök, utan vi litar på våra socialsekreterare att de avgör när de är lämpligt.

Grundlagsfråga

Det finns flertalet beslut från JO där socialnämnder fått kritik för att hembesök inte gått rätt till. Detta då ett hembesök kan strida både mot grundlagen och Europakonventionen.

Men både Lena Lindström Olinder och Sabina Music (C), förste vice ordförande i nämnden, anser att detta uppdrag inte är olagligt. Eftersom det är tydligt att hembesöken är frivilliga och att socialsekreterarna inte kommer oanmälda.

De framhåller att det är avdelningschefen som styr hur socialsekreterarna ska arbeta och det är klarlagt att det inte får vara integritetskränkande.

– Politikens avsikt är inte att sätta socialsekreterarna i en svår sits.  Det är mer en signal om att vi vill vara mer av en uppsökande socialtjänst. Vi måste såklart utvärdera och se hur det här fungerar sedan också, säger Sabina Music.

”Svårt att neka”

Men oppositionspartierna MP, Fi och V håller inte med.

– Tidigare har rätten prövat om det kan vara frivilligt om den som söker vet att det finns förväntningar på att man ska gå med på hembesök. Då bedömer rätten att det inte finns en reell frivillighet, säger Christian Larsson (V), andre vice ordförande i nämnden, till Altinget.

– Det är väldigt svårt att neka till en sådan sak även om det är grundläggande rättighet att kunna göra det.

Anmäler sig själva

Nu har partierna beslutat att de ska gå vidare och anmäla socialnämnden sydväst till JO. De vill försöka få prövat om det är olagligt och därmed kunna stoppa beslutet.

– Det blir omvänt om det tas ett politiskt beslut om att frivilliga hembesök ska öka, då etableras inte förtroende mellan befolkningen och myndigheterna. Det blir i stället att man ökar övervakningen av samhällets fattiga, säger Christian Larsson.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00