Polisen ska stoppa sina olagliga register

RÄTTSVÄSEN. Polismyndigheten måste se till att den säkerställer skyddet för personuppgifter. Bakgrunden är nya avslöjanden om olagliga register inom polisen.

– Regeringen ger nu Polismyndigheten i uppdrag att se över all registerhållning för att garantera att missförhållandena inte upprepas, kommenterar inrikesminister Anders Ygeman (S).

Under de senaste åren har polisen har fört personregister i strid med reglerna. Det gäller Skånepolisens register över romer och att polisen i Stockholm fört register över kvinnor som utsatts för misshandel. Registren innehåll kränkande uppgifter om kvinnorna eller anhöriga till dem och Datainspektion har nyligen stoppat registret.

Regeringens uppdrag går ut på att att säkerställa integritetsskyddet i myndighetens behandling av personuppgifter och att det skydd som krävs enligt lag upprätthålls. Uppdraget syftar bland annat till att säkerställa en god registervård, redovisa interna kontrollåtgärder samt att bedöma behovet av, och genomföra, kompetensutvecklingsinsatser. Uppdraget ska slutredovisas i september 2017.

 

Forrige artikel Terroristrekrytering på fängelser ska förebyggas Næste artikel KD vill har större avsteg från LAS
Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.