Polisen ska snart slippa avliva katter

DJURSKYDD. Från och med nästa sommar ska polisen slippa transportera, förvara, sälja och avliva bortsprungna katter och hundar, lovar regeringen.

En rad uppgifter på djurområdet ska flyttas över från Polismyndigheten till landets länsstyrelser. Syftet är att renodla polisens uppgifter. Förändringarna ska träda i kraft den 1 juni nästa sommar, 2018, utlovar regeringen i sin vårbudgetproposition. Det innebär samtidigt att 34 miljoner kronor ska flyttas från Polismyndighetens anslag till länsstyrelsernas.

Regeringen specificerar inte i vårbudgetpropositionen exakt vilka uppgifter det handlar om mer än "Polismyndigheten i princip endast bör utföra sådana arbetsuppgifter på djurområdet som kräver de särskilda befogenheter och den kompetens som ryms inom myndigheten eller som av andra skäl bör handläggas av den."

Två år gammalt utredningsförslag

Men i februari 2015 lämnade utredaren Ari Soppela sin slutbetänkande om anpassning av Polismyndighetens arbetsuppgifter på polisområdet till inrikesminister Anders Ygeman (S), en utredning som tillsattes av förra regeringen. Enligt utredningens förslag bör polisen inte längre ha till uppgift att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhänderta djur. Inte heller att följa upp brister i djurhållningen eller utfärda förelägganden om exempelvis märkning, registrering eller munkorg. Polisen bör inte heller ha i uppgift att verkställa länsstyrelsens beslut att omhänderta djur, enligt utredningen.

Viltolyckor och farliga hundar kvar

Däremot föreslås i utredningen att polisen ska ha kvar uppgifter som anknyter till jakt och viltvård, framför allt att ta emot underrättelser om viltolyckor och vidta åtgärder för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Polismyndigheten ska också i fortsättningen gripa in i akuta situationer för att upprätthålla säkerhet och avvärja fara eller att djur lider. Polisen ska också hjälpa länsstyrelsen när det behövs, när åtgärderna kräver tvångs- eller vårdbefogenheter, polisen ska också informera länsstyrelsen vid misstanke om brister i djurhållningen.

Forrige artikel Waldemarsudde och Nationalmuseum går skilda vägar Næste artikel Miljöministern tar emot upprop mot skogs-gd Miljöministern tar emot upprop mot skogs-gd