Debatt

Patienterna förlorar om farmaceuter inte ges större befogenheter

Det är hög tid att politikerna öppnar upp och ger legitimerade apotekare och receptarier möjlighet att använda sin kompetens mer. Det skriver Johan Wallér, vd Sveriges apoteksförening.

Antalet läkemedel som inte går att få tag på när kunden kommer till apotek har ökat lavinartat, skriver debattören.
Antalet läkemedel som inte går att få tag på när kunden kommer till apotek har ökat lavinartat, skriver debattören.Foto: Isabell Höjman/TT
Johan Wallér
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Utvecklingen av läkemedel går snabbt framåt och alla delar av hälso- och sjukvården behöver vara rustade för att kunna erbjuda framtidens behandlingar. Apoteken är inget undantag men styrs hårt av detaljerade lagar och regler.

Ändra lagen om läkemedelsförmåner

På ett riksdagsseminarium nyligen efterfrågade eniga politiker från sex riksdagspartier exempel där branschen vill se regelförändringar som möjliggör en utveckling av farmacin för patienternas bästa. Här följer några exempel på konkreta åtgärder som apoteken vill se för att kunna utvecklas i takt med omvärlden och kundernas förväntningar.

Antalet läkemedel som inte går att få tag på när kunden kommer till apotek har ökat lavinartat. Farmaceuter lägger ner en stor del av sin arbetstid åt att leta rätt på läkemedel eller kontakta förskrivarna för nya recept.

Apoteken vill se ändring i lagen om läkemedelsförmåner så att farmaceuterna tillåts byta styrka, dosering eller beredningsform vid bristsituationer utan att det ska klassas som ändring av recept. Farmaceuterna har kompetens som kvalificerar dem att göra denna bedömning och ofta är risken för läkemedelsanvändaren större om denne står utan behandling.

Låt farmaceuter använda sin kompetens

En stor utmaning är att det råder farmaceutbrist, speciellt på mindre orter där apotek riskerar att tvingas stänga. Samhället behöver säkerställa farmaceutisk kompetens och apoteksservice i hela landet och vid varje expedition av läkemedel, både i butik och i e-handeln.

Samhället har investerat i långa högskoleutbildningar för farmaceuter, men låter inte dessa använda sin kompetens fullt ut.

Sverige borde följa den internationella trenden som ger farmaceuterna mer rådighet att tillgängliggöra läkemedel. Samhället har investerat i långa högskoleutbildningar för farmaceuter, men låter inte dessa använda sin kompetens fullt ut.

Därför föreslår Svensk apoteksförening följande:

  • Ge farmaceuterna möjlighet att utföra en extra expediering för utvalda recept vid situationer när receptet har gått ut och ett avbrott i behandling medför risker.
  • Det finns ett antal receptbelagda läkemedel som skulle kunna klassas om till receptfritt men då säljas med farmaceutisk rådgivning för att säkerställa korrekt användning. Det skulle öka tillgängligheten för patienterna och minska kostnaderna för samhället.
  • Ett pilotprojekt med farmaceutiska tjänster har nyligen genomförts på apotek med goda resultat och patientnytta. Vår förhoppning är att det med rätt förutsättningar snarast kan permanentas på apotek

Det är hög tid att politikerna öppnar upp och ger legitimerade apotekare och receptarier möjlighet att använda sin kompetens mer. Ett aktuellt exempel är Storbritannien där politikerna gått ännu längre. För att öka tillgängligheten i en situation när allmänläkarna är högt belastade och sjukvårdskostnaderna rusar så har farmaceuterna fått tillåtelse att förskriva vissa läkemedel. I över hälften av Europas apotek vaccinerar farmaceuter vilket ökar vaccinationsgraden framför allt i socialt utsatta områden.

Ta fram en ny finansieringsmodell

Samhällets finansiering av apoteken gynnar inte utvecklingen av farmacin. I dag är apoteken ekonomiskt beroende av att sälja och göra vinst på andra varor än läkemedel. Det är inte hållbart. Myndigheterna bör få i uppdrag att ta fram en finansieringsmodell som i större utsträckning utvecklar farmacin och god läkemedelsanvändning. Det skulle gynna samhället, apoteksmedarbetarna och framför allt patienterna.

Därför skickar Svensk apoteksförening en lista till riksdagen som beskriver vilka lagar och förordningar som apoteksbranschen skulle vilja se förändringar i för att kunna möta utmaningarna och den snabba samhällsutvecklingen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00