Kulturministern bedrövad av tongångar om att staten skär ner på kulturskolor

Det är inte statens fel att kulturskolor står inför nedskärningar, menar kulturminister Parisa Liljestrand. ”Då har man dels inte förstått att kulturskolan är kommunal, dels inte förstått hur mycket 10 miljarder i generella statsbidrag faktiskt är”, säger hon. Samtidigt gläntar hon på dörren för Mats Svegfors förslag om att släppa in kommunerna mer i kultursamverkansmodellen.

Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalade under den pågående konferensen Folk och kultur i Eskilstuna.<br>
Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalade under den pågående konferensen Folk och kultur i Eskilstuna.
Foto: Micke Sandström, Folk och kultur
Anders Gustafsson

När särskilda utredaren Mats Svegfors presenterade Kultursamverkansutredningens slutbetänkande (SOU 2023:58), så sade han att potentialen för kultursamverkansmodellen i sin nuvarande form ”…nog är ianspråktagen. Ska vi komma vidare så måste vi involvera kommunerna mer”.

Slutbetänkandet skickades ut på remiss den 15 december och svaren ska vara inne den 27 mars. Inte mindre än 196 remissinstanser är inbjudna att ge sina synpunkter.

– Jag tycker att han sammanfattade det ganska bra. Jag tror inte att det hade funnits skäl att göra en så stor utredning om man inte behövde utvärdera olika modeller för att titta på hur man kan föra den in i framtiden och fortfarande vara relevant, säger kulturminister Parisa Liljestrand till Altinget.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00