Debatt

På vilket sätt ska mer buller gynna studierna?

Att än en gång ge Boverket i uppdrag att utreda hur man kan bygga sämre och mindre tillgängliga studentlägenheter är inte bara ett desperat populistiskt drag från en regering som helt saknar en bostadspolitik – det är också ett slöseri med skattepengar. Det skriver Malcolm Momodou Jallow, bostadspolitisk talesperson (V).

Studentlivet ska vara tillgängligt även för den med funktionshinder och studentbostäder ska spegla och värna samhällets mångfald, skriver debattören Malcolm Momodou Jallow (V).
Studentlivet ska vara tillgängligt även för den med funktionshinder och studentbostäder ska spegla och värna samhällets mångfald, skriver debattören Malcolm Momodou Jallow (V).Foto: TT/Riksdagen montage
Malcolm Momodou Jallow
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder. Det handlar dels om sänkta bullerkrav och sämre dagsljusinsläpp, men även sämre tillgänglighet ska utredas. Uppdraget har med rätta stött på kritik från bland annat studentkåren och Funktionsrätt Sverige, och även vi i Vänsterpartiet sågar uppdraget.

Jag tror att vi alla vill att det ska byggas fler och billigare studentbostäder, och att utreda hur det ska kunna bli verklighet är inte nödvändigtvis en dålig idé. Men att än en gång ge Boverket i uppdrag att utreda hur man kan bygga sämre och mindre tillgängliga studentlägenheter är inte bara ett desperat populistiskt drag från en regering som helt saknar en bostadspolitik – det är också ett slöseri med skattepengar.

Redan 2016 hade Boverket ett regeringsuppdrag att utreda ”konsekvenser av att undanta studentbostäder från kraven för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Och redan då konstaterade myndigheten att det skulle få väldigt negativa följder för alla studenters studier och sociala umgänge om man ytterligare minskade bostadsytan på studentlägenheter genom att avskaffa tillgänglighetskraven. Alltså inte bara för studenter med permanenta eller tillfälliga funktionsnedsättningar.

Små lägenheter byggs inte

Förklaringen är relativt enkel. Många lättnader har gjorts i Boverkets byggregler för bostadsutformning de senaste åren, vilket inte minst har gjort det möjligt att bygga mycket små studentlägenheter. Faktiskt så små som 15,5 kvadratmeter. Redan i dag saknas dessutom även tvång om att ha direkt solljus i just studentlägenheter. Men kraven på att dimensionera lägenheterna med hänsyn till långsiktig användning och göra dem fullt ut tillgängliga och användbara även för personer med nedsatt rörelseförmåga kvarstår. Något som alltså är möjligt att åstadkomma på så lite som 15,5 kvadratmeter.

Dock så byggs för det mesta inte så små lägenheter. Problemet är alltså inte reglerna, utan att byggherrarna inte utnyttjar de möjligheter som finns. Trots detta motiverar bostadsministern uppdraget till Boverket med att ”nuvarande byggkrav gör lägenheterna större än vad de behöver vara” (GD, 26/3 2023). Alltså ett minst sagt okunnigt uttalande från en bostadsminister.

Det saknas kunskap

Boverket har konstaterat att det saknas kunskap om varför byggherrarna inte utnyttjar möjligheten att bygga så små studentbostäder som är tillåtet. Kanske borde detta istället ha varit regeringens uppdrag till myndigheten: hur kan vi få byggherrarna att bygga fler studentbostäder med minimerade kostnader/ytor utifrån befintliga byggregler?

Oavsett vilket så är det tydligt att det inte är tillgänglighetsregler som behöver förändras för att det ska bli möjligt att bygga billigare och bättre utformade bostäder för studenter. Studentlivet ska vara tillgängligt även för den med funktionshinder och studentbostäder ska spegla och värna samhällets mångfald. Inte heller är det rimligt att just studentlägenheter ska kunna utsättas för mer buller än övriga bostäder, såsom regeringen vill. För på vilket sätt ska mer buller gynna studierna?

Fler och billigare studentlägenheter

I Sveriges förenade studentkårers årliga bostadsrapport konstaterar man att avvecklingen av byggstimulanser slår hårt mot planerad nybyggnation och pekar på att det statliga investeringsstödet de facto ökade möjligheterna att bygga fler studentbostäder till en rimlig hyra.

Vänsterpartiet menar att om vi kan kombinera investeringsstödet med att få byggherrarna att bättre utnyttja befintliga byggreglerna så finns en möjlighet att på riktigt ge Sveriges studenter tillgång till fler och billigare studentlägenheter.

Vi föreslå att:

  1. Regeringen drar tillbaka uppdraget till Boverket att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder och istället låter myndigheten utreda hur vi kan få byggherrarna att bygga fler och billigare studentbostäder genom att bättre utnyttja de befintliga byggreglerna.
  2. Det statliga investeringsstödet, specifikt för byggande av studentbostäder, återinförs.
  3. Bostadsbidraget omgående reformeras.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00