Debatt

P-förbud för elsparkcyklar hindrar grön omställning

Tomas Eneroth måste lyssna på mikromobilitetens användare. Det nationella parkeringsförbudet för elsparkcyklar riskerar att döda hållbara resealternativ, skriver Bolts chef för elcykelverksamheten i Sverige.

För att minska trafik i städer och bidra till en grön omställning behöver det blir enklare att välja bort bilen. Parkeringsförbudet ger motsatt effekt, säger Alexander Liljeblad på elcykelföretaget Bolt.
För att minska trafik i städer och bidra till en grön omställning behöver det blir enklare att välja bort bilen. Parkeringsförbudet ger motsatt effekt, säger Alexander Liljeblad på elcykelföretaget Bolt.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT, Bolt
Alexander Liljeblad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 1 september blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbanor, annat än vid avsedda uppställningsplatser för cyklar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger sig vilja skapa ordning på gator och torg och menar att förbudet är ett resultat av att kommuner och elsparkcykelföretag hittills inte klarat av att ”styra upp parkeringskaoset”.

Kritiserat beslut

Ett nationellt parkeringsförbud försvårar utvecklingen av klimatsmarta transporter i svenska städer. Beslutet kommer trots stark kritik från branschaktörer och regeringens expertmyndighet Trafikverket. Myndigheten skriver i sitt remissvar till regeringen att förslaget inte framstår som proportionellt, framförallt då det avser endast vissa slag av cyklar men inte andra. 

Många städer saknar i dag förutsättningar rent praktiskt att implementera de förändringar som krävs, då den kapacitet som i dag finns för cykelparkering inte kommer räcka till.

P-platser på nära håll

Om fler städer väljer att implementera lagen så bör de följa Borås exempel som har infört parkeringsplatser för mikromobilitet i stadskärnan med 75 meters mellanrum. Om avståndet mellan parkeringsplatserna är för långt så försvinner den flexibilitet som delad mobilitet kan erbjuda och resenärer riskerar att välja andra, mindre hållbara, alternativ.

Vi hjälper vår användare att parkera korrekt. Om en felaktig parkering upptäcks skickas ett meddelande till användaren.

Att snabbt kunna påbörja sin resa och parkera nära slutmålet är en viktig del av attraktionskraften i elsparkcyklar som färdmedel.

Bolts ansvar

Som operatör har Bolt ett ansvar att tillhandahålla tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Bolt satsar stora resurser på innovation för att lösa många av de utmaningar som mikromobilitet står inför. Bolt arbetar alltid i nära samarbete med lokala myndigheter för att säkerställa bästa möjliga lösning i respektive stad.

  • Vi delar data med städer för att hjälpa dem utveckla hållbara, sammankopplade transportsätt som utgår från invånarnas behov.
  • Vi prioriterar hög användningsgrad. Stillastående elsparkcyklar gör ingen nytta och därför har Bolt som enda aktör slopat öppningsavgiften. 
  • Bolt är Europas största multimodala app. Det innebär att transporter sker med fler än ett fordon. I Bolts app kan användare välja på att resa med elsparkcykel, elcykel, taxi eller med hyrbil. Med hjälp av nudging och data kan Bolt påverka resenärer att välja ett bättre sätt att utföra sin resa. Exempelvis kan trafik styras om från taxi till elsparkcykel för kortare resor eller under perioder när det är högt tryck på taxi. Alternativt från en elsparkcykel till en taxi som under helgnätter kan vara ett säkrare val. 
  • Vi hjälper vår användare att parkera korrekt. För att avsluta en resa tar användaren en bild av den parkerade elsparkcykeln i ett så kallat end-of-ride foto som analyseras med hjälp av AI. Om en felaktig parkering upptäcks skickas ett meddelande till användaren med hjälpsam information. 
  • Bolt värderar säkerhet. Därför låser vi elsparkcyklarna på helgnätter. Något som vi i dag är ensamma om att göra. 
  • Bolts långsiktiga vision är en innerstad där privatbilismen inte behövs. Detta skulle innebära att mer yta frigörs och trängseln försvinner. I Stockholms innerstad finns enligt trafikkontoret 37 000 parkeringsplatser för bilar på gatunivå. Det motsvarar en yta större än Gamla Stan. 

Det tar dock tid att förändra resebeteenden. På samma sätt som det tar tid att lära sig nya vanor gällande hur elsparkcyklarna ska hanteras. Bolt arbetar aktivt med att utbilda användare för att mikromobiliteten ska fungera och bli en långsiktig del av de moderna resemönstren.

Elsparkcyklarna – en del i omställningen

För att minska trafik i städer och bidra till en grön omställning behöver vi göra det enklare och mer attraktivt att välja bort den privata bilen. Tyvärr riskerar parkeringsförbudet att ge helt motsatt effekt och helt döda de hållbara resealternativ som mikromobiliteten och delningsekonomin kan erbjuda.

Tomas Eneroth måste lyssna på både användarna och företrädarna för mikromobiliteten. Samhället behöver ställa om och elsparkcyklarna står för en del av lösningen.

Nämnda personer

Tomas Eneroth

Riksdagsledamot (S), vice ordförande riksbanksfullmäktige
Sociologi och statsvetenskap (Högskolan i Växjö, 1988-1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00