Överblick: Tjafsigt om coronaplan och Försäkringskassan synar sig själv

ÖVERBLICK. M kräver handlingsplan mot en tredje coronavåg, får kritik. Försäkringskassan analyserar sin hantering av sjukförsäkringen. Utlandsadoptioner granskade. Antisemitism ska stävjas i Malmö. Så ska coronavaccin ges till allergiker. Läs Altingets nyhetsöverblick. 

Sent igår kväll kom ett besked från smittskyddet i Västra Götaland om att samtliga högstadie- och gymnasieskolor i regionen rekommenderas distansundervisning i en vecka efter sportlovet, som för Västra Götaland avslutades igår söndag. Rådet kom emellertid så sent att skolorna inte hann ställa om, rapporterar Omni/TT. 

 – Vi har gått ut med information till rektorerna om beslutet och om att det kommer mer information under dagen. Vi behöver prata ihop oss, säger Marie Åhman, kommunikationschef för grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad till TT

Försäkringskassan granskar sig

Enligt Sveriges Radio har Försäkringskassans högsta ledning beslutat att göra en översyn av myndighetens hantering av sjukförsäkringen.

En viktig orsak är det ökade antalet avslag på sjukpenning, "som varken kan förklaras av ändrade regler eller förändringar i folkhälsan", rapporterar SR, som har sökt Försäkringskassan för ytterligare kommentarer, men inte fått svar. 

Myndigheten ska nu granska sin förvaltning av sjukförsäkringen och samtidigt  analysera den politiska styrningen av myndigheten.

M kräver plan inför tredje våg

"Det räcker inte med en allvarlig ton på presskonferenser. Regeringen måste omedelbart ta fram en konkret handlingsplan inför en tredje våg."

Det skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillsammans med Elisabeth Svantesson (M) på DN Debatt i dag. De kräver att regeringen presenterar en plan till nästa möte med alla partiledarna på onsdag och ger själv förslag på vad de menar måste till, däribland en tydligare nationell krisledning, ett lagkrav – med böter – på munskydd samt att andra råd och rekommendationer som gäller formuleras om till skarpa regler, med sanktionsmöjligheter.

Förslagen möter kritik från vänster, bland annat från Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar, som finner artikeln "svag" och skriver:

Även Dadgostars partikollega, riksdagsledamoten och hälsopolitiska talespersonen Karin Rågsjö är kritisk och efterfrågar evidens på nyttan av lag på munskydd.

Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg menar å sin sida att Moderaterna borde "fixa vaccineringen i Stockholm som de själva är ansvariga för".

Riktlinjer för coronavaccin till allergiker

Svenska föreningen för allergologi, SFFA, har tagit fram riktlinjer för att bistå vården i hur allergiker bör hanteras när coronavaccinationen kommer igång på bred front, rapporterar Göteborgs-Posten.

Christer Janson, ordförande i SFFA, samt professor och överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala understryker för tidningen att "normalallergiska" personer lugnt kan vaccinera sig. De riktlinjer och råd som SFFA ger gäller individer som "fått svåra allergiska reaktioner av till exempel födoämnen, insektsstick, latex eller mediciner som antibiotika".

Svår reaktion avser att sjukhusvård varit nödvändigt och dessa grupper bör vaccineras på en vårdinrättning där det finns möjlighet till observation och vård efteråt. Västra Götalandsregionen följer SFFA:s råd och har skickat ut riktlinjer i enlighet med dem.

Brister vid utlandsadoptioner

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) är den myndighet som ska granska att adoptioner till Sverige sker enligt lagar och konventioner. Men det finns stora brister, både i etik och rättssäkerhet, vilket statstjänstemän också har larmat om. Det rapporterar Dagens Nyheter som har genomfört en större granskning av adoptionsärenden från utlandet till Sverige.

– Det kommer alltid att finnas en risk för övertramp och fel. Det bara är så. Och det är därför jag tror att vår riksdag och regering har insett att vi behöver en reglering och vi behöver en tillsyn, att Mfof kontinuerligt anpassar detta arbete till nya omvärldsfaktorer, säger Mfof:s gd Per Berling till DN.

Antisemitism ska stävjas i Malmö

”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” är namnet på en rapport som nyss har färdigställts av Mirjam Katzin, som är Malmös samordnare mot antisemitism i skolan.

Rapporten bygger på intervjuer med skolpersonal och unga judar i Malmö samt en enkätundersökning och en forskningsöversikt. I Sydsvenska Dagbladet framhåller Katzin vikten av att skolorna tar befälet och möjliggör öppnare samtal om Israel-Palestina-frågan.

– När politisk ilska mot staten Israel blandas samman med antisemitiska fördomar och generaliseringar om judar och konspiratoriskt tänkande resulterar det i ett hat mot Malmös judar. Här har skolan ett stort ansvar som man alltför ofta duckar, säger Katzin.

Nu föreslår hon att Malmö, som pilotkommun, utarbetar metoder för att stödja skolorna i samtal om Israel-Palestina-konflikten, skriver Sydsvenskan vidare.

Järvaveckan blir live och digital

Årets utgåva av den så kallade Järvaveckan blir i år nationell och kommer att gå under namnet Järvaveckan Live. Det meddelar organisationen The Global Village i ett pressmeddelande.

Arrangemanget kommer i år att sändas från en studio i Rinkeby, dygnet runt i 100 timmar, och precis som tidigare år ska programmet innehålla samtal om demokrati och mänskliga rättigheter.

– I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige. Men vi behöver fortsätta prata om vad demokrati är och ska vara om vi vill ha demokrati i 100 år till. Årets Järvaveckan blir viktigare, bredare och mer inkluderande än någonsin, säger Ahmed Abdirahman, vd på stiftelsen The Global Village.

Ann Linde i Bryssel

Utrikesminister Ann Linde deltar i dag i EU:s utrikesministermöte i Bryssel. På dagordningen står bland annat Ryssland, en informell diskussion med USA:s nya utrikesminister, Antony Blinken samt att anta rådsslutsatser om Myanmar, EU:s prioriteringar i FN:s fora för mänskliga rättigheter 2021 och en covid-19-återhämtning baserad på mänskliga rättigheter.

Forrige artikel M och SD vill skärpa kontrollen av kinesiska studenter M och SD vill skärpa kontrollen av kinesiska studenter Næste artikel Ny dansk ö får länsstyrelsen att slå bakut Ny dansk ö får länsstyrelsen att slå bakut
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.