Överblick: Så ska regeringen försvåra sprängningar och GD kallad till utskott

ÖVERBLICK. Regeringen presenterar åtgärder för att försvåra för kriminella att utföra sprängningar. Tillväxtverkets generaldirektör kallas till finansutskottet. Aftonbladet ska spara 100 miljoner. Distansundervisning fortsätter i höst. Läs Altingets överblick.

Bilsprängning i Helsingborg den 11 mars 2020.
Bilsprängning i Helsingborg den 11 mars 2020.Foto: Johan Nilsson/TT
Johan Manell

Inrikesminister Mikael Damberg (S) presenterade på onsdagen åtgärder för att minska antalet kriminella sprängningar i Sverige. Regeringen vill bland annat ändra lagen och förordningen som reglerar brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska även se över märkning av sprängmedel för civilt bruk, kartlägga kommunernas arbete med frågan och inrätta ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

– De problem vi hade före coronakrisen har inte försvunnit utan består. I viss mån har de till och med ökat, säger Damberg på pressträffen.

GD till utskott

Finansutskottet har kallat till sig Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf sedan myndigheten betalat ut krisstöd till företag som gjort utdelningar till sina aktieägare, skriver SVT.

– Man kan inte ta emot pengar från staten med ena handen och ge till aktieägarna med andra handen. Så kan vi inte ha det, säger Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson.

Det finns i lagtexten inget förbud mot att ge pengar till företag som gör utdelningar, däremot skrivningar i utskottets betänkande. Nu öppnar både regeringen och flera partier för att ändra lagen om det skulle behövas.

– Det borde ha funnits i lagen. Om inte utskottets betänkande räcker är jag öppen för att ändra lagen, säger Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-poltisk talesperson.

Professor vill se kommission

I DN lyfter ekonomiprofessorn Lars Calmfors att också socialutskottet borde kalla till öppna utfrågningar. Han skriver vidare att “Regeringen borde tillsätta en bred kommission med oberoende forskare för att så fort som möjligt få till en mer transparent värdering av olika handlingsalternativ för den fortsatta hanteringen av coronapandemin än vad Folkhälsomyndigheten förmått leverera.”

Universitet på distans

Flera universitet och högskolor planerar för att fortsätta med distansundervisning i höst, rapporterar Sveriges radio. Högskolan Borås har redan fattat beslut om att köra digital undervisning under hösten.

– Vi har fattat beslut om att vi ska ha ett digitalt mottagande av våra studenter till hösten. Det vi vinner är att jag ger vår personal en lång planeringstid för att planera för det digitala mottagandet, säger högskolans rektor Mats Tinnsten, till SR.

Aftonbladet krisar

Trots att Aftonbladet har rekordläsning och många som tecknar plus-abonnemang blöder tidningen ekonomiskt på grund av ett massivt annonstapp. Därför lägger ägaren Schibsted nu ett sparpaket på 100 miljoner kronor, enligt Aftonbladets ledning kommer 50 tjänster att beröras.

– För att säkra att Aftonbladet kan fortsätta växa och vara bärkraftigt i en digital värld måste vi nu ställa om och spara rejält. Tyvärr kommer det även att påverka antalet tjänster, både på redaktionen och affärssidan säger Lena K Samuelsson, publisher för Aftonbladet, i ett pressmeddelande.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

Lars Calmfors

Professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet
Fil. dr i internationell ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm, 1971)

Mikael Damberg

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i finansutskottet
Förvaltningslinjen (Stockholms uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00