Överblick: Paket mot LSS-fusk, hederslag tagen i bruk och omöjligt granska Uber

ÖVERBLICK. Centerpartiet vill skärpa hälso- och sjukvårdslagen och garantera äldres tillgång till sjukvård. Arbetsmiljöverket kunde inte granska Uber. Nya hedersbrottslagens reseförbud har kommit till användning och IVO har förslag mot LSS-fusk. Läs Altingets nyhetsöverblick.

Skärp hälso- och sjukvårdslagen och möjliggör att vård ska kunna ges även inom äldreomsorgen eller i hemmet. Det är ett av förslagen som förs fram på DN Debatt i dag av Centerpartiets partiledare Annie Lööf och vice partiledare Anders W Jonsson.

Förslagen läggs med anledning av de avslöjanden och vittnesmål som skett sedan coronapandemins start och syftet är att säkerställa att vårdinsatserna inte sviktar inom äldreomsorgen. Utöver förslaget om att skärpa lagen vill Centern också att det betonas att all vård måste utgå ifrån "en enskild bedömning av berörd patient" och skriver bland annat att: "Om Socialstyrelsens glasklara direktiv på det området inte följs är det uppenbart att vi behöver skärpa lagstiftningen här." Det tredje förslaget som läggs är att hemsjukvården ska likställas med övrig vård. 

Omöjligt granska Uber

Svenska Dagbladet avslöjar att en tänkt granskning av Uber Sweden inte blev av förra hösten. Det var i november 2019 som Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte Uber Sweden i Stockholm för att "granska arbetsmiljön för de chaufförer och bud som erbjuder taxitjänst eller matleverans i apparna Uber och Uber Eats". Inspektionsprotokollet visar emellertid att granskningen inte gick att genomföra, då de bud och chaufförer som jobbar för Uber får sina uppdrag via ett bolag i Holland. Konstruktionen innebär att Arbetsmiljöverket inte kan ställa några krav på Uber i Sverige.

Paket mot LSS-fusk

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar i dag ett åtgärdspaket för att stoppa fusk och brottslig verksamhet i assistansbranschen, rapporterar Sveriges Radio. Bland förslagen märks bland annat att IVO ska kunna se sekretessbelagd information hos andra myndigheter, ska få ta del av polisens belastnings- och misstankeregister och att både Försäkringskassan och Migrationsverket ska stoppa utbetalningar vid misstanke om oegentligheter.

– Vi har för svaga möjligheter att agera kraftfullt, därför är de här skarpa lagändringarna väldigt angelägna för oss, säger IVO:s gd Sofia Wallström till SR.

Reseförbudet för hedersutsatta taget i bruk

Den nya hedersbrottslagstiftningen som riksdagen beslutade om i maj och som trädde i kraft den 1 juli i år inkluderade bland annat ett utreseförbud, i syfte att skydda barn från att bli förda utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Nu har lagen kommit till användning, det rapporterar bland annat Smålandsposten (SMP) och Aftonbladet/TT. Fallet i fråga rör en mor och hennes två döttrar, nu 14 och 16 år, som fördes till Irak av pappan i familjen i december 2019.

Socialtjänsten i Växjö kommun och utrikesdepartementet har hjälpt mamman och döttrarna att fly och återvända till Sverige och nu har alltså ett reseförbud enligt den nya lagen utfärdats för flickorna.

– Det ger oss ett utrymme att kunna agera och hjälpa familjen och barnen i det här fallet, säger Per Sandberg, förvaltningschef i Växjö till SMP.

Tiden rinner ut för las-remiss

I dag är sista dagen för remissinstanserna att ge sin syn på Gudmund Toijers kritiserade las-utredning, men redan är många ståndpunkter i frågan kända. I förra veckan pressmeddelade Medlingsinstitutet och dess gd Irene Wennemo om sitt remissvar. Institutet avråder från att utredningen genomförs och förordar partsöverenskommelser som grund för reformer av arbetsmarknaden. Även TCO har i sitt remissvar ställt sig negativ till förslaget i sin helhet. Följ ärendets väg från start till mål här, via Altingets beslutskedja.

Få denna politiska nyhetsöverblick gratis i din inkorg varje vardag – prenumerera.

Forrige artikel Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja Överblick: Saco säger ja och Preem satsar på rapsolja Næste artikel Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth
Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

DEBATT. Vår sammantagna bedömning är att studieförbundens uppblåsta verksamhet handlar om ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner. Det går inte att lita på en enda officiell siffra, skriver Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom.

"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.