Överblick: Överdrivet vårdlarm och stor polisinsats får kritik

ÖVERBLICK. Polissatsningen i utsatta områden kritiseras av myndighet. Domstol stoppar 5G-auktionen. Larmet om växande vårdköer delvis överdrivet. Spelregler för nätkasinon förlängs. Läs Altinget dagliga nyhetsöverblick.

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelade i oktober att de kinesiska bolagen Huawei och ZTE skulle stängas ute från svenska utbyggnaden av 5G-nätet, eftersom det innebar säkerhetsrisker. Nu meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm att Huawei har rätt att överklaga PTS-beslutet. Dessutom ogiltigförklaras bannlysningen av Huawei tills vidare.

Auktionen om 5G-nätet var planerad att starta i dag, men i går meddelade PTS att den skjuts upp efter Förvaltningsrättens dom. Nästa steg är nu att rätten ska ta ställning i själva sakfrågan om Huaweis överklagan.

– Det är klart att de rättsliga frågorna måste redas ut. Men min förhoppning är att auktionen ska kunna genomföras med så liten försening som möjligt, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) om rättsprocessen till Svd.

Polissatsning kritiseras

Riksrevisionen har granskat Polismyndighetens satsning i utsatta områden. Granskningen visar flera brister i styrningen av resurser och det saknas rutiner för tillämpning av de metoder som används.

– Myndighetens ledning saknar såväl ett träffsäkert sätt att mäta vilka behov de olika områdena har i relation till varandra som metoder att styra resurserna dit de behövs mest, säger Linda Jönsson, projektledare i granskningen, i ett pressmeddelande.

Granskningen visar även att beslutet om minst en områdespolis per 5 000 invånare inte är genomfört i en tredjedel av de lokalpolisområden som har utsatta områden.

Spelregler förlängs

Under morgonen höll socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) en pressträff om de tillfälliga reglerna för nätkasinon och värdeautomater. Regeringen vill förlänga reglerna till slutet av juni nästa år, i stället för att de upphör vid årsskiftet.

De införda begränsningarna är en gräns på insättning på 5 000 kronor för spel på online-casino, och att bonuserbjudanden inte får vara större än 100 kronor. Dessutom ska spelare ange gränser för speltiden.

Enligt Shekarabi, är 70 procent av dem som spelar nätkasino personer som har problem med spelberoende. Inom kort kommer också förslag på permanenta åtgärder, säger han enligt SR.

– Smittspridningen fortsätter och med den fortsättning följer ju också ökad risk för social isolering, för arbetslöshet, för helt enkelt riskerna för problemspelande ökar när människor är isolerade och oroliga.

Överdrivet vårdlarm 

Trots varningar om växande vårdköer under coronapandemin, har det inte fått så negativa konsekvenser på den planerade vården som tidigare befarats. Det skriver Marie Morell, ordförande för Sveriges kommuner och regioners (SKR) sjukvårdsdelegationer, på DN debatt.

Hon skriver att åtta av tio planerade operationer, jämfört med året före, genomfördes under pandemin. Dock har fler patienter fått vänta längre. För cancerpatienter under utredning har tiden till behandling minskat. Men färre cancerfall har upptäckts och färre kvinnor har deltagit i exempelvis screening för livmoderhalscancer.

”All den vård som inte genomförts under våren 2020 kommer inte att behöva tas igen. En betydande del av de besvär som leder till kontakter med vården och utredning är inte behandlingskrävande, utan självläkande tillstånd eller övergående symtom.” skriver Marie Morell i debattartikeln.

Forrige artikel Nya stora områden pekas ut som värdefulla skogar Nya stora områden pekas ut som värdefulla skogar Næste artikel Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (10 nov) Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (10 nov)
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.