Överblick: Kristersson gräver i gamla utredningar och LKAB kan bli el-tjuv

ÖVERBLICK. Färre dör på sjukhus i covid-19. LKAB:s satsning kan behöva en tredjedel av dagens elproduktion. Trossamfunden vill smittskydda högtider. Partiledaren Ulf Kristersson (M) gräver fram gamla förslag. Läs Altingets nyhetsöverblick.

Kulturrådet har fått in dubbelt så många ansökningar om krisstöd under hösten än vad myndigheten fick i våras. Även de sökta summorna i kategorin för inställda och uppskjutna evenemang är dubbelt så stora som i våras.

Stödpengarna kommer dock inte räcka till alla. Enligt Kulturrådets preliminära siffror omfattar ansökningarna totalt 3,3 miljarder kronor. Men det är bara 880 miljoner kronor som nu ska delas ut. 

– Men det beror på att vi har en ny typ av stöd, som är lite bredare. Men man söker mycket mer pengar, det här vi kallar för intäktsbortfall, med inställda evenemang, där hade vi ungefär 2000 ansökningar i våras. Det har vi nu också men de söker dubbelt så mycket pengar, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet, till SVT.

Elbrist förvärras av projekt

Statliga gruvbolaget LKAB gav nyligen besked om en satsning på 400 miljarder för att gå över till koldioxidsfri järnmalmstillverkning. Nu varnar Svenskt näringsliv för att satsningen kräver enorma mängder el motsvarande en tredjedel av dagens elproduktion.

Enligt Svenskt näringsliv kommer det att krävas runt 60 procent mer elektricitet än i dag för att klara klimatmålen. Men regeringen verkar inte dela den bedömningen och Svenskt näringsliv anser att regeringen ”blundar för verkligheten”.

– Mest akut är dock att skynda på utbyggnaden av elnätet. Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet mellan Nord-Syd kan inte dröja ända till 2040, utan måste bli klar redan 2030, säger Lina Håkansdotter, avdelningschef Svenskt näringsliv, till Di.

Kristersson gräver fram förslag

I december väntas riksdagen rösta om fyra lagförslag för att stärka placerade barns rättigheter. Partiledaren Ulf Kristersson (M) hade helst velat arbeta om hela tvångsvårdslagstiftningen och socialtjänstlagen, men det kan ta flera år.

Därför har Moderaterna nu grävt i tre gamla utredningar med förslag på området, men som det aldrig blev något av när de lades fram. Tolv lagförslag tas nu fram av partiet. Det är bland annat tydliggöranden i föräldrabalken om barnets bästa och att skyddade boenden måste ha tillstånd från Ivo.

– Vi tänkte så här: det goda med de här förslagen är att vi i grunden uppfattar att de inte är politiskt kontroversiella. Det bästa vore om regeringen kunde lägga fram de här förslagen som propositioner för riksdagen. Annars har vi sagt att vi kommer att lägga fram dem i socialutskottet som ett utskottsinitiativ. Då kan de bli lag ganska fort, säger Ulf Kristersson till DN.

Smittskyddade högtider

Under förmiddagen håller kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) en pressbriefing med trossamfunden. Det handlar om hur högtidsfiranden ska gå till under pandemin och hur trossamfunden arbetar med smittskydd.

Medverkar gör representanter från Svenska kyrkan, Pingstförsamlingarna och Judiska församlingen i Stockholm bland andra. Se briefingen här.

Färre dör av covid-19

En svensk studie visar att risken att coronapatienter dör på sjukhus har halverats. Även att hälften så många patienter behöver intensivvård och respirator. Andelen patienter på intensivvårdsavdelning som lades i respirator minskade från nästan 87 procent i mars till drygt 43 procent i oktober.

Exakt varför fler överlever vet man inte, men en teori enligt Socialstyrelsen är att personalen på sjukhusen har lärt sig mer om sjukdomen allt eftersom.

– Det är hypoteser som vi har. Man visste ingenting om sjukdomen för sju, åtta månader sedan. Sedan kan man spekulera i att vi har bättre sjukvårdskapacitet nu än i våras, säger Tomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen, till Svd.

Forrige artikel Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp Gotland får grönt ljus – men västkusten ger inte upp Næste artikel Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (24 nov) Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (24 nov)