Debatt

Öppet brev till Lena Hallengren: Visa stöd för investeringar i omvårdnad

På årets World Health Assembly ber vi om vår socialministers engagemang. Det har aldrig funnits ett viktigare ögonblick att visa stöd för strategiska investeringar i omvårdnad, skriver Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförening.

Vi ber om Lena Hallengrens engagemang när den 74:e World Health Assembly (WHA) tar plats, skriver debattören.
Vi ber om Lena Hallengrens engagemang när den 74:e World Health Assembly (WHA) tar plats, skriver debattören.Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Ami Hommel
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Med anledning av Världshälsodagen den 7 april 2021 vill Svensk sjuksköterskeförening understryka det brådskande önskemålet om att förbättra hälsan genom att investera i omvårdnad.

Många vinster

Sjuksköterskeprofessionen är ett yrke som ger trefaldiga effekter genom större investeringar i dess utveckling.

När man investerar i omvårdnad gynnas hela hälso- och sjukvården genom bättre anpassning för att förbättra medborgarnas hälsa. Sjuksköterskor finns i alla skeden av hälso- och sjukvård: från prevention, främjande av välbefinnande och folkhälsa, till sjukdomsförebyggande samt vidare från diagnos, genom behandling och till slutet av vårdens insatser.

Endast sjuksköterskor själva förstår på djupet konsekvenserna för vårt land av de strategiska riktlinjerna för omvårdnad och bör vara delegationsledare på detta.

Ami Hommel
Svensk sjuksköterskeförening

Att satsa på sjuksköterskor är kostnadseffektivt, till exempel kan vidareutbildade distriktssköterskor ta hand om 80 procent av primärvårdsinsatserna samt hantera de med långvariga hälsobehov. Fler sjuksköterskor innebär en friskare befolkning och därmed en starkare ekonomin.

Sjuksköterskors enträgna arbete med prevention och inkludering av svaga grupper ökar också jämställdheten vilket är ytterligare en vinst.

”Ber om ditt engagemang”

År 2020 publicerade Världshälsoorganisationen State of the World’s Nursing, som visade att världen saknar sjuksköterskor – redan före pandemin – och att sjuksköterskor är nyckeln till ett starkare och säkrare hälso- och sjukvårdssystem. I maj 2021, på World Health Assembly (WHA), kommer de strategiska riktlinjerna för omvårdnad lyftas.

Vi ber om ditt engagemang då den 74:e World Health Assembly (WHA) tar plats:

  • Ha med Sveriges Chief nurse i delegationen till WHA, och/eller högt positionerade sjuksköterskor. Endast sjuksköterskor själva förstår på djupet konsekvenserna för vårt land av de strategiska riktlinjerna för omvårdnad och bör vara delegationsledare på detta.
  • Var närvarande vid WHA-debatten om strategiska riktlinjer för omvårdnad och barnmorskor och föregå med gott exempel genom att göra ett offentligt åtagande att genomföra dem.
  • Verka för att genomföra anständiga arbetsförhållanden för sjuksköterskor som inkluderar rättvisa löner, adekvata faciliteter och utrustning att träna i och en policy och lagstiftningsram som säkerställer erkännande av avancerad praxis.
  • Investera i att utveckla ledarskapsförmågan hos sjuksköterskor i början av karriären för att hålla dem kvar i arbetet och visa hur givande en karriär som sjuksköterska kan vara – för att hålla rekrytering till yrket levande och attraktivt.

Det har aldrig funnits ett viktigare ögonblick för att visa stöd för strategiska investeringar i omvårdnad.

Nämnda personer

Lena Hallengren

Gruppledare Socialdemokraterna
Lärare (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00