Debatt

Omvårdnadsbidraget måste ändras nu

Det nya omvårdnadsbidraget riskerar att sätta redan pressade föräldrar till barn med autism i en rättsosäker situation. Regeringen måste omgående se till att de tusentals familjer som berörs får det ekonomiska stöd de behöver, skriver Maria Sivall och Ulla Adolfsson, Autism- och aspergerförbundet.

Sänkningarna kommer som ett dråpslag för drabbade föräldrar, skriver debattörerna.
Sänkningarna kommer som ett dråpslag för drabbade föräldrar, skriver debattörerna.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I januari 2019 gjordes bidragen till föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning om. Det som var vårdbidrag blev omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Även om regeringen har uppgett att syftet inte varit att skärpa kraven och sänka bidragsnivån så visar Försäkringskassans egen statistik att det är precis vad som har hänt.

Ett dråpslag för föräldrarna

Autism- och aspergerförbundets färska enkät till medlemmar som uppbär omvårdnadsbidrag bekräftar den nedslående bilden. Hela 57 procent har fått en sänkning av bidraget. 65 procent upplever att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare.

Detta är ett orimligt sätt att behandla en redan hårt pressad grupp och dessutom samhällsekonomiskt osmart.

660 personer har i enkätens fritextsfält kommenterat hur de upplevt förändringen. En förälder skriver: ”Vi fick behålla ett halvt omvårdnadsbidrag men fick inte mer. Och detta trots att våra liv slagits i spillror. Båda vi föräldrar jobbar på heltid för att täcka hennes stödbehov under dygnet. Arbetsdagarna splittras upp och slås sönder. Vi hinner inte och orkar inte arbeta och vi har blivit sjuka av stress och utmattning.”

Det är bedömningen av föräldraansvaret och höjda trösklar för respektive nivå i ersättningen som föräldrarna till barn med autism främst drabbats av. Många kommer inte upp i de högre ersättningsnivåerna trots att de har barn med ett mycket stort behov av stöd utöver normalt föräldraansvar.

Sänkningarna kommer som ett dråpslag för drabbade föräldrar. I vår enkät skriver en förälder: ”För vår del känns sänkningen totalt omotiverad då tillståndet är genetiskt och inte övergående. Men nu blev det en helt annan bedömning med lägre ersättning. Varför vi inte överklagar? För vi orkar inte. Vi är helt slutkörda på alla instanser och alla frågor om våra barn vars behov vi behöver förklara gång på gång på gång.”

Orimligt sätt att behandla gruppen

Att långa handläggningstider och ansökningsförfarandet har skapat oro och förtvivlan i en redan hårt pressad vardag vittnar många föräldrar om, såväl i enkäten som i medlemskontakter under de gångna två åren.

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att utvärdera reformen. ISF:s rapport visar att föräldrar som söker omvårdnadsbidrag riskerar att hamna i en rättsosäker situation, då det inte finns något stöd eller enhetliga riktlinjer för hur Försäkringskassan ska bedöma till exempel normalt föräldraansvar.

Autism- och aspergerförbundet har redan innan införandet riktat stark kritik mot det nya omvårdnadsbidraget. Detta är ett orimligt sätt att behandla en redan hårt pressad grupp och dessutom samhällsekonomiskt osmart. Familjer där det finns barn med funktionsnedsättning har generellt svagare ekonomi än andra familjer. De har även sämre fysisk och psykisk hälsa och många blir sjukskrivna vilket skapar stora kostnader för samhället på lång sikt.

Återställ bidragets syfte

Därför uppmanar vi regeringen att omgående:

  • Återställa bidragets ursprungliga syfte, så att föräldrar garanteras ersättning för det merarbete som utförs.
  • Genomföra ett kunskapslyft om autism hos Försäkringskassans handläggare. De behöver förstå konsekvenserna för familjen och hur det påverkar deras livssituation.
  • Ge föräldrarnas beskrivningar av situationen en starkare ställning i bedömningen.
  • Förenkla och anpassa socialförsäkringssystemet – för att undvika krångliga processer och långa väntetider.
Nämnda personer

Ulla Adolfsson

Ordförande Funktionsrätt Göteborg
Enstaka kurser

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00