Omfattning knäckfråga när sjöfart och flyg ska in i utsläppshandeln

Hur länge ska flyget få fri tilldelning för inblandning av förnybara bränslen, och hur stor del av de utomeuropeiska transporterna ska egentligen vara med och betala utsläppsnotan? Det är bara några av de spörsmål som fortsatt hänger löst när parlamentet sätter ner foten.

<div>När, hur mycket och hur omfattande? Där återfinns flera av 
skiljelinjerna i slutomröstningen om sjöfarten och flygets plats i 
utsläppshandeln.</div>
När, hur mycket och hur omfattande? Där återfinns flera av skiljelinjerna i slutomröstningen om sjöfarten och flygets plats i utsläppshandeln.
Foto: Helmut Jungclaus/ Pixabay
Jacob Hederos

Införlivandet av sjöfarten och flyget i utsläppshandeln hänger tätt samman med de två utsläppsminskningsförslag som fokuserar på sektorernas bränsleanvändning. På samma sätt som det i bränsleförslagen är en fråga om var gränserna för när inblandningskraven träder in, så är det fortsatt olika åsikter som råder i utsläppshandeln.

Under veckans omröstningar står därför flera olika bud på bordet i utsläppshandelsfilerna. Detta är några av de punkter där det ansvariga miljöutskottets linje ser hotad ut från transportutskottets ändringsförslag (290-332):

Här är en av få frågor där vi har branschen med oss ur ett svenskt perspektiv. De ser en allvarlig risk för att man successivt flyttar över till ett lägre tonnage.

Infasningen i utsläppshandelssystemet måste ske gradvis, så att vi inte slår undan benen för europeiska rederier och riskerar de miljontals arbetstillfällen som hänger på sjöfarten.

Äntligen finns det en politisk signal om att EU-systemet ska inte bara prissätta den rena CO2-effekten, utan vi ska även prissätta resten av utsläppen. Det har aldrig EU-systemet sagt förut, så det vore ett viktigt steg framåt