Debatt

Om lärarstudenter inte får bra handledare inleds karriären i uppförsbacke

Politiker måste förstå vikten av en utbildning som på riktigt kommer att få fler lärare att stanna i yrket. Det skriver Emelie Fransson och Titus Fridell, ordförande Sveriges Lärarstudenter.

Läraryrkets status behöver höjas för att attrahera den nya generationen, skriver debattörerna.
Läraryrkets status behöver höjas för att attrahera den nya generationen, skriver debattörerna.Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Titus Fridell
Emelie Fransson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att Sverige lider av lärarbrist kan inte ha undgått någon. Konsekvenserna yttrar sig ofta i många av de problem svensk skola har i dag, stora klasser, hög arbetsbörda och ett ökat kunskapsglapp mellan elever när lärarna inte hinner ge alla den hjälp de behöver. Det är därför inte ovanligt att lärare lämnar yrket, på grund av just lärarbristen.

Formalisera handledarrollen

Förra veckan utsågs Rådet för professioner i skolväsendet. Rådet ska vara rådgivande i Skolverkets arbete med att utveckla professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare. I propositionen om professionsprogrammet föreslås ett meriteringssystem och satsningar på fortbildning för lärare för att höja undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka attraktionskraften till yrket och på så sätt öka likvärdigheten i skolan. Ett steg i rätt riktning, menar vi. Insatser för att stärka statusen för läraryrket är inte bara viktiga – de är grundläggande för en stark lärarkår.

Efter år av diskussioner och utredningar börjar vi närma oss målet med ett professionsprogram för lärare. Vi vill dock säkerställa att man inte missar en viktig aspekt: handledaren till vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Vi ser det som en självklarhet att rollen formaliseras inom ramen för professionsprogrammet, av samma skäl som övriga steg i den föreslagna meriteringstrappan.

I propositionen lyfter man fram den centrala roll VFU har i lärarutbildningen. Det är i mötet med verksamhet, lärare och elever som teori och praktik förs samman och ger studenten möjlighet att utveckla färdigheterna som krävs i yrket och som formar lärarens framtida identitet.

Studenter måste förberedas för yrket

VFU-handledarens roll kan inte överdrivas. En utbildad och yrkesskicklig handledare med bra villkor för att handleda kan se till att möta studenternas behov. Brister i handledarskapet kan innebära att den blivande läraren får börja yrket i en uppförsbacke. Vi behöver säkerställa en kvalitativ och relevant VFU som kan förbereda studenten för yrket.

Satsningen på övningsskolor kommer att innebära fler VFU-handledare med en handledarutbildning, men den säkerställer inte en tillräcklig ämnesbredd bland de tillgängliga handledarna. Många ämnen kommer fortfarande sakna utbildade handledare, det är därför viktigt att göra handledaruppdraget attraktivt och meriterande.

Insatser för att stärka statusen för läraryrket är inte bara viktiga – de är grundläggande för en stark lärarkår.

För att lyckas med det här måste handledarrollen bli en del i professionsprogrammet, en diskussion som vi studenter gärna för med Rådet. Tid, förutsättningar, en höjd status och en högre lön för dem med en handledarutbildning kommer generera fler handledare i alla skolans ämnen och åldrar. En mer praktiknära och relevant utbildning kommer direkt att skapa en högre kvalitet på lärarutbildningen och studenterna.

Förbättra handledarnas villkor

Lärarbristen är ett komplext problem utan en bra och enkel lösning. Men lärarnas arbetssituation behöver förbättras. Mer arbetstid måste få läggas på varje elev i stället för administration och att täcka upp för obehöriga. VFU inom lärarutbildningen behöver få en kvalitetsförstärkning och bättre villkor för handledare. Detta för att ge kommande lärare en gedigen och professionell grund att stå på. Läraryrkets status behöver höjas för att attrahera den nya generationen. Dessa lösningar hänger ihop.

Vi ser positivt på propositionen och det arbete som har bedrivits av både nuvarande och tidigare regering och vi är lättade över att man nu valt att exkludera obehöriga från fortbildningssatsningen. Vi tror och hoppas att lagändringarna kommer bidra till att stärka professionen.

Politiker måste förstå vikten av en utbildning som på riktigt kommer att få fler lärare att stanna i yrket. Se till att handledarskapet inkluderas i professionsprogrammet. Det kommer alla att vinna på.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00