Om Altingets beslutskedja

Från idé till beslut – Altinget hjälper dig bevaka lagstiftarna

Beslutskedjan är ett verktyg som gör det enkelt och tidseffektivt att från utredning till beslut spåra ett lagstiftningsärende. Beslutskedjan kopplar ihop lagstiftningsprocessens olika steg i en tidslinje där information om ärendet fylls på allt eftersom processen fortskrider. Tidslinjerna utgörs av en kombination av automatgenererad regerings- och riksdagsdata och Altingets egna journalistiska material. På så sätt samlas sammanfattningar, viktiga datum och relevant journalistik kopplat till ett specifikt ärende i en och samma lättöverskådliga vy. 

Verktyget är utformat för att du snabbt ska få god överblick över ärenden relevanta för dig då du kan filtrera på utskott, departement och även fritextssöka. Det är ett verktyg för dig som jobbar med politik och påverkan eller för dig som vill få en inblick i vad som pågår i svensk sakpolitik. 

Beslutskedjan hjälper dig att:

  • hålla koll på viktiga datum – I beslutskedjans överskådliga vy samlas till exempel sista datum för utredaren att redovisa uppdraget och sista datum att svara på remissen,
  • hålla dig uppdaterad om ett specifikt ärende – Med utdrag från regeringen och riksdagens sammanfattningar samlade på samma ställe får du snabbt en överblick över det som rör dig,
  • bevaka omvärldens reaktioner – Altingets egen journalistik är ofta kopplad direkt till särskilda lagstiftningsprocesser och relevant journalistik knyts därför till den beslutskedja som berörs. Det gör det möjligt för dig som användare att snabbt bilda dig en uppfattning om vad relevanta aktörer sagt, gjort och tyckt om ett specifikt förslag. Även debattartiklar som berör ett lagförslag är kopplade till beslutskedjan,
  • snabbt hitta vad du behöver  Genom sökfunktionen kan användaren avgränsa sökresultaten efter tid, område och var i lagstiftningsprocessen ärendet befinner sig. Ett tips i sökfunktionen är att söka på enskilda ord som du vet ingår i titeln eller relaterar till ärendet, om du inte har hela titeln på det förslag du är intresserad av.

Har du några frågor? Kontakta oss här

Tillbaka till beslutskedjan


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00