Ökat stöd för högre anslag till försvaret

FÖRSVAR: Stödet i opinionen för att öka anslagen till försvaret har ökat kraftigt under de senaste åren.

Nu anser 57 procent att statens utgifter för försvaret ska öka, enligt den mätning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort över opinionen 2014.

Det innebär en ökning med nästan 20 procentenheter jämfört med

2013 då 38 procent ville se ökade försvarsutgifter. År 2012 ansåg 28 procent att det var en bra idé att höja anslagen.

Under 2014 ansåg runt en fjärdedel att försvarsutgifterna ska vara oförändrade, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. 8 procent vill att utgifterna ska vara lägre.

Enligt MSB anser män i större omfattning än kvinnor att utgifterna för försvaret bör ökas.

Andelen personer som anser att statens försvarsutgifter ska vara högre tenderar att öka med stigande ålder, enligt MSB.

Forrige artikel Alliansen: MP och S har ändrat sig om skolan Næste artikel Svenskt-finskt samarbete om försvar fördjupas
Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressträff med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

PRESSTRÄFF. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark håller pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön och berättar om nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Se den live här. 

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

BEREDSKAP. Sverige har fått grönt ljus att hysa EU-lager i Kristinehamn, med skyddsutrustning och medicinteknik vid kris. Beredskapslagret ska vara klart inom ett halvår.

– Sverige ligger oerhört väl strategiskt till, säger Anneli Bergholm-Söder, MSB.