Bostadsoffensiv anses otillräcklig

BOSTAD. Sänkt reavinstskatt, fler bostäder på statliga mark, lättare att hyra ut i andra hand enklare översiktsplaner. Alla förslag under en vecka men Eva Thalén Finne tycker att det är otillräckligt.

Bostadsminister Peter Eriksson har sprutat ut förslag för att öka byggandet den senaste veckan. För lite och för sent, kontrar Moderaternas bostadspolitiska talesperson Eva Thalén Finne. 
Bostadsminister Peter Eriksson har sprutat ut förslag för att öka byggandet den senaste veckan. För lite och för sent, kontrar Moderaternas bostadspolitiska talesperson Eva Thalén Finne. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Riksdagen
Mattias Croneborg

Regeringen har tidigare identifierat 39 kommuner som har statlig mark som kan upplåtas för bostadsbyggande alternativt att statliga byggnader görs om till bostäder. Bostadsminister Peter Eriksson tillsatte även en utredning som ska se över kommunernas översiktsplaner. Samtidigt fick Statskontoret i uppdrag att se vad som kan göras för att underlätta för privatpersoner att hyra ut i hela eller delar av sina bostäder. Peter Eriksson gjorde även ett utspel om sänkt reavinstskatt vid försäljningar av bostäder, men på den punkten var inte finansministern med på noterna.

För sent och otillräckligt

Trots den intensiva veckan inom bostadspolitiken anser Eva Thalén Finne, Moderaternas bostadspolitiska talesperson, att förslagen är otillräckliga och att de kommer sent.

– Det har inte hänt så mycket sedan regeringen presenterade sitt 22-punktsprogram för bostadsbyggande. Man kommer inte till rätta med de grundläggande problemen. Det känns inte som regeringen inser vilken stor kris det är, säger hon till Altinget.

Thalén Finne skulle vilja se en mer övergripande översyn av regler som hon tycker hindrar bostadsbyggande.

Fakta
39 kommuner med statliga fastigher där förhandling ska ske 
 • Arjeplog
 • Berg
 • Borås
 • Botkyrka
 • Enköping
 • Falkenberg
 • Gävle
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Järfälla
 • Kalmar
 • Kiruna
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kungälv
 • Lidköping
 • Linköping
 • Lomma
 • Luleå
 • Lund
 • Malmö
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Nykvarn
 • Sigtuna
 • Sjöbo
 • Skövde
 • Solna
 • Sundbyberg
 • Södertälje
 • Trosa
 • Umeå
 • Upplands Väsby
 • Uppsala
 • Vaggeryd
 • Vaxholm
 • Ystad
 • Örebro
 • Östersund

– Det är bullerregler, strandskyddet, regler om att bygga på förorenad mark, säger Thalén Finne.

När det gäller förslaget om att få ut fler bostäder från statens fastigheter anser hon att det är bra. Upprinnelsen till förslaget är en utredning som förra regeringen tillsatte i början av 2014 (Planprocessutredningen). I den utredningen gjorde man en inventering av statens fastigheter som kunde vara lämpliga för bostadsbyggande.

Utredaren menade att många kommuner beskriver processen vid förvärv av statlig mark som krånglig och tidskrävande. När det gäller statens fastigheter kan dessa ställas bidra till bostadsförsörjningen på olika sätt. Antingen att fastigheten (alltså marken) avyttras. Marken kan även upplåtas med tomträtt till en byggherre som bebygger området med bostäder.

39 kommuner 

I utredningen hittade man 39 kommuner med statlig mark som bedömdes som intressant för bostadsbyggande. Det är både mark som förvaltas av myndigheter och mark som ägs av bolag med statligt ägande (se fakta intill)

Det är alltså detta som regeringen spinner vidare på. Nu ska en samordnare fungera som en förhandlingsperson. Förhandlingspersonen ska för varje statligt ägd fastighet bedöma om det finns ett långsiktigt intresse för staten av att behålla fastigheten och om den kan ge ett ”väsentligt bostadstillskott”. Om bostadsbyggande bedöms som aktuellt ska förhandlingspersonen sammanföra kommunen, staten som fastighetsägare och tilltänkta byggherrar.

Regeringen har under veckan tillsatt en annan utredning. Den ska se om det går att göra kommunernas översiktsplaner mer ändamålsenlig så att det kan bli en effektivare samhällsplanering och ett ökat bostadsbyggande.

– Det bygger på ett tillkännagivande från riksdagen. Det är två år gammalt, suckar Thalén Finne.

Den delen i utredningen som rör tillkännagivandet handlar om privat initiativrätt till detaljplan. I uppdraget till utredaren skriver regeringen. ”Med anledning av riksdagens tillkännagivande om privat initiativrätt finns det anledning att utreda förutsättningarna för att införa en sådan rätt till detaljplaneläggning, bl.a. för att utreda behovet och nyttan med en sådan reform. Även frågan om hur kommunens ansvar bör se ut, i de fall vissa förberedande åtgärder vidtas av en enskild inom ramen för planprocessen, behöver utredas liksom hur en privat initiativrätt kan komma att påverka den kommunala fysiska planeringen i stort på lång sikt. ”

Statskontoret med på ett hörn

Regeringens har även gett Statskontoret ett uppdrag att se över vad som kan göras för att öka uthyrning av privatbostäder. Regeringen menar att det är omständligt och dyrt för uthyrare och bostadssökare att hitta varandra. Parallellt med uppdraget pågår redan en utredning som ska se hur man kan stärka hyresgästens ställning på bostadsmarknaden. Den utredningen ska nu hålla på längre än tidigare planerat.

Statskontoret ska också se om det går att förbättra incitamenten för om- och tillbyggnad så att exempelvis personers som har en större bostad kan bygga om den med kök och extra ingång så att det man får en del av bostaden som passar bättre för att hyra ut.

– Jag har ställt skriftliga frågor till Magdalena Andersson och hon är inte beredd att skjuta till pengar för detta.

Thalén Finne jämför detta med Peter Erikssons utspel tidigare i veckan om sänkt reavinstskatt, men där Magdalena Andersson inte var inne på samma linje.

– Det är inte seriöst. Regeringen måste prata med en mun i bostadspolitiken, säger Eva Thalén Finne.

Morgan rycker in

I veckan fick också bostadsministern stöd från justitieminister Morgon Johansson (S). Han tillsätter en utredning för att se hur man kan komma åt olaglig handel med hyreskontrakt. Förutom denna handel, ska utredaren, Jan Josefsson, hovrättsråd i Göta hovrätt, också titta på problem kopplade till oskäliga hyror vid uthyrning i andra hand och "annat utnyttjande av utsatta bostadssökandes situation".

− Den olagliga handeln med hyresrätter gör att möjligheterna att få en hyreslägen­het minskar. Det drabbar personer som vill etablera sig på bostads­marknaden särskilt hårt. De här vill vi komma till rätta med, kommenterar Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen vill också skärpa straffet för de som ertappas med att sälja hyreslägenheter.  

 

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – KOMMITTÉDIREKTIV

Vad händer med utredningen om statens fastigheter?

Förhandlingspersonen ska senast den 30 juni 2017 lämna en delredovisning med en utförlig redogörelse för sin bedömning av förutsättningarna för bostadsbyggande på de aktuella fastigheterna
samt en tidsplan för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. 

Länk till uppdraget. Kommittédirektiv 2017:7 

Vad händer med utredningen om en utvecklad översiktsplanering?

Utredaren ska senast den 20 juni 2017 redovisa uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan. Utredaren ska senast den 15 mars 2018 redovisa uppdraget om en utvecklad översiktsplanering och uppdraget att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november
2018.

Länk till uppdraget. Kommittédirektiv 2017:6

Vad händer med utredningen om stärkt ställning för hyresgäster?

Enligt ursprungsplanen skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari 2017. Men utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 3 april 2017.

Länk till uppdraget. Kommittédirektiv 2017:10

Vad händer med utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt? 

Utredningen ska redovisas senast den 2 november 2017.

Länk till uppdraget. Kommittédirektiv 2017:9

 

 


Nämnda personer

Ewa Thalén Finné

Ledamot i valprövningsnämnden
Beskattningsrätt (Stockholms uni., 1982), juridisk översiktskurs (Lunds uni., 1984)

Peter Eriksson

Styrelseordförande Drive Sweden
Gymnasielärare (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00