Debatt

”Obegripligt att riksdagen ger grönt ljus för Försäkringskassans rättsosäkra arbetsmetoder”

När Försäkringskassan skickar återkrav för att de anser att vi har fuskat med assistanstimmar eller inte längre har behov av personlig assistans går det i dag att bestrida i tingsrätten. Men om riksdagen röstar för regeringens nya förslag kommer det inte att vara möjligt längre, skriver Jonas Franksson och Katarina Bergwall, STIL.

”Den som anser att F-kassan tagit fel beslut kommer bara att kunna vända sig till förvaltningsrätten i framtiden”.
”Den som anser att F-kassan tagit fel beslut kommer bara att kunna vända sig till förvaltningsrätten i framtiden”.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I assistanskooperativet STIL – Stiftarna av independent living i Sverige, vänder vi oss kraftfullt mot regeringens förslag om en ändring i utsökningsbalken som skulle slå hårt mot oss som har personlig assistans. Förslaget, som civilutskottet ställt sig bakom och som väntas klubbas av riksdagen i nästa vecka, innebär att vi som har personlig assistans får det svårare att få rätt mot Försäkringskassan.

Undermåliga utredningar sanktioneras

När Försäkringskassan skickar återkrav för att de anser att vi har fuskat med assistanstimmar eller inte längre har behov av personlig assistans så kan vi i dag bestrida fakturan i tingsrätten. Tingsrätten prövar om utredningen från Försäkringskassan håller måttet för ett återkrav som ofta är i mångmiljonklassen, eller om utredningen brister. Senast hände det i februari i Eskilstuna där tingsrätten slog fast att Försäkringskassans utredning brast. En assistentanvändare hade krävts på nästan tio miljoner kronor men rätten ansåg inte det bevisat att personen lämnat felaktiga uppgifter och att kassans beslut om att assistansen skulle upphöra var fel.

Det här kommer inte att vara möjligt längre.

Det är tärande att leva i ovisshet om vad Försäkringskassan kan få för sig, nu – eller sen.

Fusk med personlig assistans är fel, liksom fusk inom andra socialförsäkringssystem är fel. När Försäkringskassan upptäcker medvetet fusk ska den naturligtvis agera. Men med de här förslagen sanktionerar riksdagen nu ett arbetssätt som Försäkringskassan använt under lång tid och där undermåliga utredningar – som ibland liknar testballonger – ligger till grund för nedskärningar av assistanstimmar.

Svagt skydd

Förutom bristande utredningar är det svårt att förstå vad besluten om återkrav grundas på. Försäkringskassan svarar inte på konkreta frågor och vi får själva som assistansavändare knappt komma till tals under utredningen när Försäkringskassan bestämt sig för att driva ett fall. Ibland kan återkraven dessutom handla om att Försäkringskassan vill rätta sina egna beslut i efterhand.

Den som anser att F-kassan tagit fel beslut kommer bara att kunna vända sig till förvaltningsrätten i framtiden. Skyddet blir svagare eftersom möjligheten att använda juridiskt ombud minskar. Dessutom är beviskraven lägre i förvaltningsrätten, enligt en intervju med LO-TCO Rättsskydd i Sveriges radio. Bevis som hade avvisats i tingsrätten håller i förvaltningsrätten.

Oron ökar

Tidigare har vi i STIL, här i Altinget, sagt att Försäkringskassan inte kan tillåtas ställa sig över lagen när den gör på det här sättet. Det är obegripligt att hela riksdagen nu ger grönt ljus till Försäkringskassans rättsosäkra arbetsmetoder. Det ökar bara oron ytterligare för oss som är assistansanvändare. Det är tärande att leva i ovisshet om vad Försäkringskassan kan få för sig, nu – eller sen.

Det är också märkligt att återkravsfakturor i mångmiljonklassen inte ska kunna gå att bestrida, vilket är möjligt med andra fakturor. Det kommande beslutet i riksdagen tar ifrån oss vår möjlighet att argumentera för vår rätt när Försäkringskassans gör utredningar som inte stämmer med verkligheten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00