Nationellt underrättelseråd ska möta ökad hotbild

Regeringen inrättar ett nationellt underrättelseråd under ledning av Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare. ”Sverige står inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid”, säger han till Altinget.

Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare sedan 2022, ska leda underrättelserådet.
Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare sedan 2022, ska leda underrättelserådet.Foto: Henrik Montgomery/TT
Miranda Olsson

Regeringen har beslutat att inrätta ett nytt nationellt underrättelseråd under statsrådsberedningen för samverkan och informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheterna.

Den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm ska leda rådet:

”Sverige står inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid med en hotbild som är både bred och alltmer komplex. Det svenska underrättelsesystemet har en central roll i att förse statsledningen med underlag för att kunna fatta välgrundade beslut”, skriver han i ett mejl till Altinget.

Genom det nationella underrättelserådet ska Sveriges förmåga ytterligare stärkas, enligt Landerholm.

Är den samverkan som sker i dag otillräcklig?

”Samverkan är i sig inte otillräcklig. Däremot kräver dagens hot ett bredare angreppssätt och genom det Nationella underrättelserådets arbete kan samordning och dialog stärkas. Samverkan och samordning är av yttersta vikt eftersom yttre hot inte sällan kommer till uttryck i den inre säkerheten”, skriver han.

Att det försämrade omvärldsläget ställer högre krav på lägesbilden av de hot och risker som Sverige står inför sade regeringen redan tidigare i höstas när den tidigare utrikesministern Carl Bildt fick i uppdrag att utreda svensk underrättelseverksamhet. Han ska bland annat titta på just processerna mellan myndigheterna och Regeringskansliet.

De ingår i rådet

I det nationella underrättelserådet ingår utöver Henrik Landerholm även Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen, generaldirektören för Försvarets radioanstalt Björn Lyrvall och chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Thomas Nilsson.

Även statssekreterare från justitiedepartementet och försvarsdepartementet samt kabinettsekreteraren på utrikesdepartementet tar plats i rådet som redan har hunnit ha sitt första möte.

Det nationella underrättelserådet kommer att mötas regelbundet och kan också komma att sammankallas vid behov.

Om det behövs ska även statsministerns statssekreterare Johan Stuart och samordningskansliernas statssekreterare delta. Även andra ledamöter kan komma att bjudas in.

Läs också

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

Henrik Landerholm

Nationell säkerhetsrådgivare, vice ordförande stiftelsen Europaskolan
Officersexamen (Militärhögskolan Karlberg, 1988)

Pål Jonson

Försvarsminister (M)
Fil. dr i krigsvetenskap (King's College i London, 2005), M.A i Europeisk politik (College of Europe, 1999) B.A i statsvetenskap (Georgetown uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00