Nya VA-regler spikas – men regeringen får fortsatt bakläxa

Alla kommuner får nu krav på sig att ta fram planer för den kommunala VA-planeringen, samtidigt som fler fastigheter ska kunna undantas från att anslutas. Men riksdagen vill se att regeringen återkommer med fler åtgärder. Miljöministern vill dock först utvärdera reformens effekter.

Nya spelregler på väg. Men det råder delade meningar om mer förändringar är att vänta. <br>
Nya spelregler på väg. Men det råder delade meningar om mer förändringar är att vänta.
Foto: Fredrik Sandberg
Jacob Hederos

Under onsdagsmorgonen tar riksdagen ställning till regeringens förslag om förändringar i VA-lagstiftningen, nästan exakt fyra år efter det att utredaren och nuvarande S-statssekreteraren på miljödepartementet, Anders Grönvall, lade fram förslagen.

Efter många om och men passerar nästan alla delar i förslaget. Därmed ska bland annat fler enskilda fastighetsägare framöver kunna undvika att ”tvångsanslutas”, genom att peka på att det kan vara motiverat att behålla de befintliga enskilda systemen, så länge som alternativen ”kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”.

Nedröstade förslaget

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får i
fråga om enskilda avloppsanlägg-
ningar som är dimensionerade för
högst 200 personekvivalenter
meddela föreskrifter om
1. skyldighet att kontrollera
anläggningens funktion,
2. hur den kontroll som avses i 1
ska utföras, och
3. skyldighet att lämna uppgifter
till tillsynsmyndigheten om
a) den kontroll som utförts enligt
1, och
b) anläggningens utformning och
funktion.

Men som Altinget tidigare rapporterat överlever inte förslaget om att ge regeringen mandat att lägga fram en kontrollfunktion för hur enskilda VA-anläggningar ska genomföras.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00