Nya VA-regler spikas – men regeringen får fortsatt bakläxa

Alla kommuner får nu krav på sig att ta fram planer för den kommunala VA-planeringen, samtidigt som fler fastigheter ska kunna undantas från att anslutas. Men riksdagen vill se att regeringen återkommer med fler åtgärder. Miljöministern vill dock först utvärdera reformens effekter.

Nya spelregler på väg. Men det råder delade meningar om mer förändringar är att vänta. <br>
Nya spelregler på väg. Men det råder delade meningar om mer förändringar är att vänta.
Foto: Fredrik Sandberg
Jacob Hederos

Under onsdagsmorgonen tar riksdagen ställning till regeringens förslag om förändringar i VA-lagstiftningen, nästan exakt fyra år efter det att utredaren och nuvarande S-statssekreteraren på miljödepartementet, Anders Grönvall, lade fram förslagen.

Efter många om och men passerar nästan alla delar i förslaget. Därmed ska bland annat fler enskilda fastighetsägare framöver kunna undvika att ”tvångsanslutas”, genom att peka på att det kan vara motiverat att behålla de befintliga enskilda systemen, så länge som alternativen ”kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”.

Nedröstade förslaget

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får i
fråga om enskilda avloppsanlägg-
ningar som är dimensionerade för
högst 200 personekvivalenter
meddela föreskrifter om
1. skyldighet att kontrollera
anläggningens funktion,
2. hur den kontroll som avses i 1
ska utföras, och
3. skyldighet att lämna uppgifter
till tillsynsmyndigheten om
a) den kontroll som utförts enligt
1, och
b) anläggningens utformning och
funktion.

Men som Altinget tidigare rapporterat överlever inte förslaget om att ge regeringen mandat att lägga fram en kontrollfunktion för hur enskilda VA-anläggningar ska genomföras.

Samtidigt läggs det också fram ytterligare en hemläxa till regeringen, som än en gång uppmanas att gå längre i arbetet med att förändra maktrelationen mellan enskilda fastighetsägare och kommuner.

Tidigare tillkännagivande

”Regeringen bör skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav inte ska kunna tvingas att ansluta sig
till det kommunala va-nätet.”
Källa

”Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.” skriver utskottet i sitt förslag till tillkännagivande.

I debatten inför omröstningen utvecklade också flera av partierna sina vidare önskemål.
– Regeringen föreslår en flexiblare ordning, och det välkomnar vi, sa Cecilie Tenfjord Toftby (M), som trycker på att partiet vill se mer långtgående förändringar på området, bland annat med hänvisning till tillkännagivandet.

– Vi tycker att det bör vara ett myndighetsbeslut som ska kunna överklagas lättare än i dag, lägger avgående riksdagsledamoten Magnus Ek (C) till som det egna partiets fortsatta prioriteringar. 

MP:s Emma Hult, vars parti varit med i stora delar av utformningen, saknar samtidigt krav på att ytterligare perspektiv lyfts i de vattentjänstplaner som alla kommuner ska ha tagit fram till 2023 års slut.

Därför bör klimatanpassningsfrågorna, det vill säga kommunernas planering för klimatanpassning, lyftas in i vattentjänstplanen

Emma Hult, MP

– Till och börja med kan jag konstatera att kommuners arbete klimatanpassning dessvärre inte kommit igång så kraftfullt som det skulle behövas. Därför bör klimatanpassningsfrågorna, det vill säga kommunernas planering för klimatanpassning, lyftas in i vattentjänstplanen, sade Emma Hult under tisdagens debatt om förslaget.

Från S-regeringens perspektiv beklagas motståndet mot införandet av kontrollfunktionen. Varken Anders Grönvall eller miljö- och klimatministern Annika Strandhäll (S) kunde inte ställa upp på en intervju, men pekar ut flera konsekvenser i ett skriftligt svar.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.