Nya mått för beredskapszoner runt kärnkraftverken

STRÅLSKYDD. Strålsäkerhetsmyndigheten vill både öka och minska beredskapszonerna runt landets kärnkraftverk.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår nya beredskapszoner kring kärnkraftverken

Kring kärnkraftverken finns idag en inre beredskapszon med en utsträckning på 12-15 km och en indikeringszon med en utsträckning på cirka 50 km.

Strålsäkerhetsmyndigheten har nu, på uppdrag av regeringen, sett över zonerna och föreslår nya mått för olika nivåer på beredskapen runt kärnkraftverken:

  • En inre beredskapszon på ungefär fem kilometer.
  • En yttre beredskapszon på ungefär 25 kilometer.
  • Ett kompletterande planeringsavstånd på tio mil.

– I beredskapszonerna ska det finnas en plan för utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter. Dessutom ska information och jodtabletter delas ut i förväg och varning till allmänheten ska förberedas. Planeringen för utrymning av allmänheten i beredskapszonerna ska göra det möjligt att prioritera utrymning av den inre beredskapszonen framför utrymning av den yttre beredskapszonen, säger Jan Johansson, myndighetsspecialist inom strålskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Inom planeringsavstånden ska det finnas en plan för utrymning, det ska också finnas planer för inomhusvistelse och begränsad extrautdelning av jodtabletter.

Hur allmänheten ska varnas samt vem som ska ha ansvar för att dela ut jodtabletter är två frågor som behöver fortsatt utredning, enligt myndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat förslaget till regeringen.

Forrige artikel Moderaterna störst bland studenter Næste artikel Försvarsmakten ska ge förslag om utökning av värnplikten