Debatt

Nya lösningar behövs i den fjällnära skogen

Skogsutredningens förslag om tvångsinlösning av enskild mark är inte värdigt en fungerande rättsstat. Det behövs nya tankebanor för att på ett legitimt sätt och med skogsägarens önskemål i centrum, lösa frågan om den fjällnära skogen. Det skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson, Norra skog.

Vid en pressträff på måndagen presenterade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) en miljardsatsning i budgeten på skydd av skog.
Vid en pressträff på måndagen presenterade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) en miljardsatsning i budgeten på skydd av skog.Foto: Duygu Getiren/TT
Jonas Eriksson
Torgny Hardselius
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nuvarande situation i fjällnära skog har blivit ohållbar för både skogsägare och Skogsstyrelsen. Skogsägarna känner osäkerhet inför om de kan bruka skogen och anmäler områden för avverkning för att bringa klarhet i detta. Skogsstyrelsen tvingas i sin tur mobilisera allt mer resurser för att handlägga ansökningarna och fatta beslut om ersättning när skogsägare nekas att avverka på grund av höga naturvärden.

I samband med att regeringen nu presenterat satsningar på skydd av värdefull natur genom bland annat nya och utvecklade skydds- och ersättningsformer, vill Norra skog konstruktivt bidra till en positiv utveckling i den fjällnära skogen.

Skogsutredningens förslag en mardröm

Våra nordiska grannar i Norge och Finland, har sedan länge lämnat tvångsmetoderna vid skydd av skog bakom sig.

Förhoppningarna var stora att Skogsutredningen skulle presentera en acceptabel lösning för skogsägare i fjällnära läge. I stället chockades skogsägarna av utredningens omvälvande förslag att tvångsinlösa och undanta ett gigantiskt skogsbälte om 100 mil från brukande inom fjällkommunerna. Utredningen, som tillsattes i syfte att stärka den enskilda äganderätten, förvandlades i stället till en mardröm för redan hårt prövade skogsägare.

Att äga skog handlar om så mycket mer än monetär ersättning. Att vara skogsföretagare är en livsstil, ofta ett arv där man känner ansvar att förvalta tidigare generationers arbeten. Skogsutredningens förslag om tvångsinlösning av enskild mark är inte värdigt en fungerande rättsstat och saknar en bredare samhällsekonomisk konsekvensanalys.

Vi sträcker ut en hand

Nu behövs i stället nya tankebanor för att lösa frågan om den fjällnära skogen på ett inkluderande och legitimt sätt, där skogsägaren sätts i centrum med respekt för sina önskemål. Skogsutredningen föreslog ett arbetssätt som bygger på frivilligt formellt skydd. Tyvärr skulle arbetssättet inte gälla i den fjällnära skogen.

Norra skog sträcker nu ut en hand till politiker och myndigheter att jobba tillsammans för att skogsägare, genom frivilliga avtalslösningar, ska kunna erbjuda samhället skydd av områden med höga naturvärden genom naturreservat, biotopskydd- eller naturvårdsavtal. Ett sådant arbetssätt skulle också bidra till ett för myndigheterna, administrativt och ekonomiskt hanterbart ersättningssystem över tid.

Samverka med skogsägarföreningarna

Våra nordiska grannar i Norge och Finland, har sedan länge lämnat tvångsmetoderna vid skydd av skog bakom sig. Genom att involvera och uppmana skogsägare att anmäla höga naturvärden för skydd till staten har konflikterna i skogen försvunnit. I Norge sker arbetet genom ”Frivilligt vern” i nära samarbete mellan skogsägarföreningarna och staten. Efter informationsinsatser är det skogsägarna som kommer med förslag på områden för formellt skydd.

Vi på Norra skog är övertygade om att många skogsägare skulle vara beredda att delta i ett sådant program även i Sverige. För att programmet ska bli verklighet krävs ett tydligt politiskt uppdrag till myndigheterna att samverka med skogsägarföreningarna om frivilliga skyddsformer i den fjällnära skogen.

En förutsättning är att programmet bygger på frivillighet och respekt för skogsägarens önskemål. Vi ser fram emot en politisk dialog för hur ett sådant program kan utformas och vad vi som skogsägarförening kan bidra med.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00