Ny riktning för bostadspolitiken – fokus på marktillgång för småhus

En ansvarsfull avveckling av investeringsstödet, en dialog med kommunerna om kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad och en möjlig utredning av bygglovsförenklingar. Det är några av de saker som bostadsminister Andreas Carlson lovar när bostadspolitiken nu läggs om. 

Foto: Pontus Lundahl / Hasse Holmberg/TT
Louise Carlsson-Örning

I dag presenteras regeringens budget för 2023. Men redan innan siffrorna på åtgärderna redogörs för presenterar bostadsminister Andreas Carlson den inriktning regeringen kommer att ha för bostadspolitiken under mandatperioden.

Fokus kommer ligga på att möjliggöra för fler att kunna äga sitt boende, att underlätta för unga att få en egen bostad, regelförenklingar för byggande. Men framförallt på att öka byggandet genom mer tillgång till byggbar mark. 

– Den stora skillnaden är bland annat att vi kommer att förenkla regler och öka tillgången till mer byggbar mark där kommunerna ska stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt när det gäller småhus, säger bostadsminister Andreas Carlson till Altinget. 

Ett förslag som diskuterats tidigare för att öka tillgången till byggbar mark är en planeringsbonus till kommunerna. Kan det bli aktuellt?

- Det finns flera förslag som varit aktuella. Nu samlar vi alla de förslagen i analysarbete för att se vilka som kan vara mest effektiva. Så vi kommer titta på det brett. Det som är beskedet nu är att vi särskilt riktar in oss på det när vi nu lägger om bostadspolitiken. Jag stänger inte dörren för några saker, vi kommer återkomma med vad som är prioriterat.

Redan förra året inleddes avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder när högerpartiernas budgetmotion antogs. Nu ger Andreas Carlson och regeringen beskedet att de kommer att tillföra pengar till investeringsstödet för att avvecklingen ska kunna ske stegvis. 

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga när det gäller att höja planberedskapen hos kommunerna och det är något vi tittar på. Jag ser fram emot god dialog med kommunsektorn för att se vad som efterfrågas för att kunna möta de behov som finns. 

Andreas Carlson, Bostadsminister

– Det kommer att vara en ansvarsfull avveckling. Vi skjuter till medel så att alla de ansökningar som beviljats stöd innan 1 januari 2023 ska kunna få det utbetalat. Men från den 1 januari 2023 kommer inga fler ansökningar att beviljas. 

Vilken summa kommer ni att skjuta till? 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.