Ny ordförande för samers sanningskommission

Kerstin Calissendorff har begärt att få lämna ordförandeskapet för Sanningskommissionen för det samiska folket. Nu har regeringen utsett Anders Lidén till ny ordförande för kommissionen.

Albin Bohlin

Sedan november 2021 arbetar Sanningskommissionen med att granska den politik som har förts gentemot det samiska folket. Kommissionens arbete ska bidra till att synliggöra samers erfarenheter och ska slutligen leda till förslag på åtgärder för upprättelse och försoning.

– Jag är glad att utse Anders Lidén till ny ordförande för Sanningskommissionen. Regeringen fortsätter följa det viktiga arbetet att granska den förda politiken gentemot det samiska folket, och att kartlägga övergrepp, kränkningar och rasism som samer utsatts för, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande.

Anders Lidén är filosofie doktor i statsvetenskap och tidigare ambassadör i bland annat Helsingfors, Harare och Tel Aviv. Han påbörjar sitt nya uppdrag den 1 september och kommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2025.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00