Ny nordisk temadebatt om framtidens energisystem

Mitt i energikrisen och den gröna omställningen har Sverige, Danmark och Norge alla utmaningar inom energiområdet. Kan ett stärkt samarbete i regionen vara vägen framåt eller tjänar varje land på att lösa frågorna själva?

Vi hoppas att debatten kan starta en gemensam debatt över gränserna.
Vi hoppas att debatten kan starta en gemensam debatt över gränserna.Foto: Henrik Montgomery/TT
Caroline Boas

De skandinaviska länderna står inför den stora utmaningen att ställa om energisystemen och försörjningskällorna till en mer hållbar framtid. Med de accelererande klimatförändringarna och Rysslands invasion av Ukraina har behovet bara blivit mer akut.

Med tanke på de politiska mål som Danmark, Norge och Sverige har satt upp gällande förnybar energi och vindkraft borde det finnas en större fråga om huruvida ett ökat samarbete mellan de skandinaviska länderna kan hjälpa länderna framåt mot klimatmålen. 

Debattörer

Sebastian Hald Buhl och Søren Scherfig
Norge- och Sverigechef chef respektive for havschef i Danmark hos Ørsted
Åsa Pettersson
vd, Energiföretagen 
Sebastian Mernild 
Professor i klimatförändringar och glaciologi, författare och huvudförfattare i FN:s klimatpanel (IPCC)
 Jonas Kristiansen Nøland, Martin Hjelmeland och  Samuel Estenlund
Docent, institutet för elektrisk energi, Norges Teknisk-naturvetenskapliga universitet, postdoktor, institutet för elektrisk energi och doktorand, industriell elektronik och automatisering, Lunds universitet
Henrik Stiesdal
Uppfinnare och grundare av Stiesdal A/S
 Robert Andrén
Generaldirektör på Energimyndigheten 
Åslaug Marie Haga
vd på Förnybar Norge
Jonas Kittelsen 
Nordisk ungdomsrepresentant för biologisk mångfald och klimatiaktivist 
Tejs Laustsen Jensen
Direktör på Brint Alliancen
 Karen Ellemann
Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet
Representanter för Världsnaturfonden WWF

 

Baserat på den gemensamma historia som Skandinavien har kan gemensamma lösningar för de utmaningar som energi- och energiaktörer står inför. Men även om satsningarna av förnybara energikällor redan är igång och frågan är högt prioriterad i hela Skandinavien har Danmark, Norge och Sverige fortfarande sina skillnader när det gäller resurser och strategier för att snabba på den gröna omställningen. Havs- och landbaserad vindkraft tjänar Danmark väl, Norge är rikt på gas- och vattenkraft och Sverige använder sig bland annat av biobränslen och kärnkraft, men har också mycket vattenkraft.

Samarbete eller arbete på egen hand?

Hur ska dessa skillnader hanteras om samarbetet länderna emellan ska öka? Vad bör man göra för att se till att länderna bäst kan möta nuvarande och framtida utmaningar? Och var finns de största hindren för varje land och regionen som helhet när det gäller att omvandla energi och verktyg till ett grönare alternativ?

Det är frågor som dessa som denna nya temadebatt vill besvara och reflektera över med bidrag från en rad relevanta och intressanta aktörer från hela Skandinavien. Debatten blir också den första som blir en transnationell temadebatt och artiklarna kommer publiceras parallellt på Altinget Danmark, Altinget Norge och Altinget Sverige.

Vi hoppas att det kan starta upp en gemensam debatt över gränserna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00