Ny modell ska stötta unga som varken arbetar eller studerar

Under torsdagen lanserade Fryshuset en ny modell som ska föra unga som varken arbetar eller studerar ett steg närmare arbetsmarknaden. ”På sikt behöver vi få till en systemförändring. Därför har vi tagit fram tre förslag som vi skickar till sex olika departement”, säger Pernilla Yasin, lokal projektledare för Fryshuset i Malmö.

Motverka utanförskap. Fryshuset har tagit fram en modell som ska involvera många aktörer från olika sektorer. Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar.
Motverka utanförskap. Fryshuset har tagit fram en modell som ska involvera många aktörer från olika sektorer. Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar.Foto: Isabell Höjman/TT
Anders Gustafsson

En gammal sanning är att en gymnasieexamen är den viktigaste indikatorn på om man kommer att få jobb framöver. Fryshuset startade projektet 4uvas och involverade en rad aktörer för att bättre kunna stötta målgruppen.

Pernilla Yasin.
Pernilla Yasin. Foto: Fryshuset

– Vårt angreppssätt har varit socialt, vi öppnade därför processen och bjöd in flertalet aktörer. Vi började med att intervjua ungdomar och fick 707 svar. Därefter har vi djupintervjuat 14 ungdomar som varken studerar eller arbetar. Vi börjar alltid med vad ungdomarna själva vill. Sedan har vi samlat 50 representanter från olika sektorer som deltog i workshops, där vi tillsammans har tagit fram vår modell, säger Pernilla Yasin, till Altinget.

Hon är lokal projektledare på Fryshuset med ansvar för Malmö.

Det handlar om skola, region, socialtjänst, polis och andra aktörer som är relevanta för den person som behöver stödet.

– Via samordningsförbunden vill vi erbjuda supportpersoner. Det ska vara en utbildad yrkesgrupp som civilsamhället kan ha, som kan stötta och vägleda. Våra intervjuer visar att unga ofta blir hänvisade runt i systemet och det gör att de tappar förtroendet för det. Civilsamhället har redan ett förtroende hos målgruppen och kan bygga upp det hos de offentliga aktörerna, säger Pernilla Yasin.

Att det behövs samverkan mellan många aktörer beroende på behoven är en av deras viktigaste slutsatser. Ett av förslagen är att man tillsammans ska ha en så kallad Samverkansplattform kring den unga person som ska ha stöd. 

Samordningsförbunden kan rikta upphandlingar där man tar tillvara civilsamhällets styrkor. Vi vill inte fastna i projekt, för då tappar man erfarenhet och kunskap vid varje nytt.

– När man aktiverar ett samverkansprotokoll så sammankallas de aktörer som är relevanta. Om någon har hamnat i kriminella miljöer så kanske polisen ska med. Någon kanske lider av psykisk ohälsa och då ska kanske BUP vara med. Det beror på behoven.

De har också identifierat de politiska förändringar som skulle behövas. De ska därför skicka följande förslag till sex departement: Arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, finans-, justitie- och kulturdepartementet.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00