Nu införs eurovinjettreformen – oklart vilka bud som överlever

Efter att EU-lagstiftarna satt ner foten för hur medlemsländerna får sätta upp avgifter för vägutnyttjandet har svenska intressenter nu sagt sitt om delar av införandeplanen i Sverige. Men återkommande är budet: Ett större omtag behövs.

Transportföretagens expert ser ett stort behov av att avgifterna överlag ses över på vägtransportområdet. <br>
Transportföretagens expert ser ett stort behov av att avgifterna överlag ses över på vägtransportområdet.
Foto: Transportföretagen, Mauro Bottaro / EC - Audiovisual Service 2017
Jacob Hederos

I april förra året stod det klart hur det så kallade eurovinjett-regelverket ska se ut i unionen framöver.

Nu börjar det också klarna hur den svenska regeringen avser att implementera direktivet, genom bland annat två förslag som presenterats under sommaren.

I det ena har regeringen också fått respons, och buden är generellt positiva. 

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00