Nu går Ann-Marie Begler och regeringen skilda vägar

Från och med den 1 februari slutar Ann-Marie Begler som generaldirektör vid Regeringskansliet.

Johanna Alskog

Vid sitt senaste sammanträde beslutade regeringen att entlediga generaldirektör Ann-Marie Begler från och med den 1 februari, vilket är helt enligt Beglers egen begäran.

Ann-Marie Begler har varit gd på Regeringskansliet sedan våren 2018, då regeringen beslutade att hon inte fick fortsätta som chef för Försäkringskassan. Begler har även varit utredare sedan hon lämnade Försäkringskassan, för utredningen om att förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Ann-Marie Beglers förordnande som generaldirektör sträcker sig till den sista april i år, men hon begärde att bli entledigad tidigare med anledning av att hon valts in i skolkoncernen Academedias styrelse.

Nämnda personer

Ann-Marie Begler

Senioranalytiker Kommissionen för skattenytta, styrelseledamot Folkbildningsrådet och Academedia
Socionom (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00