Negativa utsläpp-satsning saknar fortsatt grönt ljus från Bryssel

Regeringen förlänger förra regeringens satsning på bio-ccs. Men fortfarande saknas ett godkänt styrmedel. Det finns inte heller någon självklar plats där de eventuella negativa utsläppen kan räknas hem i klimatrapporteringen.

Värtaverken i Stockholm har redan fått EU-medel för sina bio-ccs-planer<br>
Värtaverken i Stockholm har redan fått EU-medel för sina bio-ccs-planer
Foto: Anders Wiklund / TT
Jacob Hederos

Som en av flera kompletterande klimatåtgärder som kan bidra med upp till åtta procent av det nationella utsläppsmålet till 2030, och 15 procent till 2045, så får arbetet med att genomföra bio-CCS-upphandling fortsatt grönt ljus av det nya regeringssamarbetet.

Men även om de negativa utsläpp som kan bindas via infångningsteknik de facto kan få en positiv klimateffekt, så finns det fortsatt flera utmaningar innan systemet kan rulla.

Förslaget i budgeten

Regeringen avser att budgetera 25 miljoner nästa år för administreringen av den omvända auktionen av bio-CSS, och höjer därmed anslaget med 10 miljoner kronor relativt tidigare budgeterad nivå.

Därutöver föreslås regeringen återigen bemyndigas att binda upp 36 miljarder kronor under perioden 2026-2046 för att betala som ersättning till de aktörer som vinner en eventuell auktion. I genomsnitt beräknas 1,7 miljarder kronor fördelas till ändamålet varje år, och beroende på utfallet av auktionen bedöms detta kunna bidra till 1,2–2,2 miljoner ton CO2e, som räknas in som en kompletterande åtgärd.

Utöver det löpande stödet avses även Industriklivet kunna användas även till Bio-CCS-investeringar.
Källa: Miljöbudgetförslaget

 

 

Först och främst saknar den planerade stödformen i Sverige – med omvänd auktion där lägstapriset vinner en upphandling på budgeterade 1,7 miljarder per år från 2026 och framåt – grönt ljus från Bryssels statsstödsprövning.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00