Nedskrivna studielån ska locka bristyrken till kommunerna

Daniel Bäckström (C), vill göra det möjligt att skriva ner studielånen för den som bosätter sig i en av de kommuner som har svårast att rekrytera till offentlig sektor. ”Det blir ett sätt att öka attraktionskraften”, säger han.

Daniel Bäckström (C) vill göra verklighet av förslaget att skriva ner studielån för den som flyttar till en kommun som har svårt att rekrytera till offentlig sektor.
Daniel Bäckström (C) vill göra verklighet av förslaget att skriva ner studielån för den som flyttar till en kommun som har svårt att rekrytera till offentlig sektor. Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet
Linda Berglund

Det behövs fler sjuksköterskor, lärare och poliser ute i kommunerna. För att få fler att bosätta sig i de 50 kommuner som har svårast att rekrytera vill partiledarkandidaten Daniel Bäckström att den som bosätter sig och arbetar i en av de kommunerna ska få sitt studielån nedskrivet med 20 procent årligen. 

Kommunutredningen från 2020 innehöll liknande förslag och remissinstanserna gjorde tummen upp, men den dåvarande regeringen gick inte vidare med förslagen.

Varför just 20 procent?

– Det ger ett incitament att vara kvar om man har en avskrivning per år. Det blir ett viktigt grepp för att möta behoven som finns idag, men också för att hitta en utvecklad modell för att balansera kompetensförsörjningen över hela landet, säger Daniel Bäckström, som poängterar att han lägger fram förslaget som enskild ledamot och inte som landsbygdspolitisk talesperson.

Vem ska avgöra vilka de 50 kommunerna är?

– Kommunutredningen pratar om ett 60-tal. Man får inventera på detaljnivå hur det slår mot olika yrkesgrupper. Sedan får man ha en dialog med Sveriges kommuner och regioner, så det är ett system som givetvis måste beredas. 

De yrkesgrupper det handlar om är till exempel lärare, vårdpersonal och poliser och arbetsgivare kan vara till exempel kommun eller region. Daniel Bäckström menar att nedskrivna studielån skulle kunna vara en drivkraft för att locka människor att ta arbete i de kommuner som har svårast att rekrytera.

– Jag kommer att återkomma kring hur vi kan driva det skarpt. Det skulle till exempel kunna vara underlag för en interpellation till utbildningsministern.