Naturvårdsverkets gd: Överklaga inte fjällskogsdomarna

FJÄLLSKOG. Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen bör inte överklaga de fem domarna om ersättning vid nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog, utan låta domarna ligga fast. Det skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i en debattartikel i Land Skogsbruk.

Foto: Foto: Naturvårdsverket
Johanna Alskog

 Genom domarna blir det nu klarlagt att samma ersättning ska gälla som vid områdesskydd vilket stämmer väl med vad som var avsikten då tillståndsplikten infördes.

Björn Risinger i debattartikeln.
Fakta
Skogsbruk eller inte?

Mark- och miljööverdomstolen har prövat fem fall där skogsägare nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden och stämt staten för att få ersättning. Sakfrågan har aldrig tidigare prövats.

Statens inställning i målen är att markägaren inte har kunnat bevisa att föryngringsavverkning av skogen är pågående markanvändning, vilket är en förutsättning för ersättning. Detta utifrån att delar av den fjällnära skogen har vuxit väldigt länge utan att det vidtagits några skogliga åtgärder.

Källa: Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet

"Efter att ha övervägt frågan några dagar blir mitt samlade råd: Låt domarna ligga fast." Det skriver Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i en debattartikel i Land Skogsbruk.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00