"Naturskyddsföreningen har inte en bra miljöpolitik"

VALSTRATEGI. Andra partier är måna om att få så gott betyg som möjligt i miljöorganisationernas valenkäter, SD:s miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen tänker tvärtom. Ju större avstånd han lyckas markera till miljörörelsen, desto bättre.

SD är aldrig ute efter att få någon klapp på axeln i miljöorganisationernas olika valenkäter. När partiets miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen besvarade de olika enkäterna inför årets val, var han exempelvis noga med att få så många röda och grå markeringar som möjligt i Naturskyddsföreningens stora valenkät.

Sverigedemokraterna har inga vänner hos Naturskyddsföreningen och det finns därför ingen poäng för partiet att visa sig duktigt gentemot föreningen, enligt honom.

– Det är ett litet särintresse som har sina väljare och sympatisörer långt långt till vänster, säger han till Altinget.

Skulle aldrig göra som (L)

Liberalerna är det borgerliga parti som fått bäst betyg i Naturskyddsföreningens valenkät. Partiet lyfter gärna fram detta som ett argument för sin miljöpolitik och har börjat kalla sig "Alliansens grönaste röst".

Att på det sättet låta miljörörelsens uppfattning utgöra facit för vilken miljöpolitik som är den bästa ger inte Martin Kinnunen mycket för.

– De flesta tror nog fortfarande att Naturskyddsföreningen har en bra miljöpolitisk agenda. Vi är tydliga med att vi inte tycker det. Vi ser inga problem med skogsägarnas sätt att hantera skogen på till exempel, säger han.

Ser du någon skillnad mellan de olika miljöorganisationerna?

– Det är väl miljöpartister som verkar i alla det där föreningarna, oavsett om det är WWF eller Naturskyddsföreningen eller Klimatriksdagen eller vad det nu heter. De har samma folk, säger han.

Nej istället för ja

Martin Kinnunen pekar ut enkätfrågor där Sverigedemokraterna kunde svarat annorlunda och fått en grön prick eller i alla fall en grå. En sådan fråga gäller behovet av en översyn av skogspolitiken och finns med både i Naturskyddsföreningens valenkät och i Världsnaturfonden WWF:s skogskompass. SD har svarat nej i båda.

– Det är klart man måste se över saker. Vi behöver mindre regelverk, mindre krångel, mer ansvar åt skogsägarna. Framför allt behöver vi minska regelkrångel och den politiska styrningen. Men vi vill inte se en översyn så som de, miljöorganisationerna, vill ha den. Därför blir det ingen grön prick, säger Kinnunen och tillägger:

– Här kan man svara på olika sätt. Kristdemokraterna och Moderaterna har svarat ja, men de tycker ju inte som de andra. De vill ha en översyn åt andra hållet.

Grått istället för grönt 

Ett annat exempel gäller behovet av en översyn och reformering av reseavdraget  

– Vi ser en oro i att om vi stämmer in i det där kanske man tror att vi håller med Naturskyddsföreningen om att man inte ska få några avdrag alls i princip när man åker till jobbet. Det är väl därför vi problematiserar frågan och sätter ett grått svar där. Vi skulle kunna ha svarat ja. Vi vill att det ska stärkas. Huvudprioriteringen är att stärka landsbygdens invånare och deras möjlighet att kunna bo och verka på landsbygden och resa till jobbet, säger han.

MP och M överens på ytan

Ett annat exempel på hur partierna kan välja att förhålla sig till enkätfrågorna, enligt Kinnunen, är förslaget om att "ta fram och arbeta för genomförandet av en klimathandlingsplan som minskar utsläppen i Sverige med minst 6 procent per år", för att nå målet om nettonollutsläpp år 2045.

– Att minska utsläppen sex procent per år för att nå ett mål som vi inte ställer upp på, det är problematiskt. Även om vi inte har något problem med ett nollnettomål. 

Det är stora utsläppsminskningar som ska göras på kort tid. Är det inte nödvändigt att sätta upp årsvisa etappmål?

– På ytan är Moderaterna överens med Miljöpartiet, men i detalj är man absolut inte överens, bara som någon sorts godhetssignalering så vill alla ställa upp på väldigt ambitiösa mål. Man skulle absolut kunna ha ett mål, vi är inte främmande för det, men då måste man vara väldigt tydlig med konsekvenserna. Lägger vi ner vår industri, då får vi inga problem att uppnå några mål, säger han.

Miljösamsyn trots allt

Samtidigt som SD använder miljöpolitiken för att markera avstånd till miljörörelsen,  miljöpartister och vänstern, anser Martin Kinnunen att Sveriges partier i själva verket är ganska överens på miljöområdet. 

– I allmänhet tycker jag att vi har en stor samsyn bland alla partierna i miljöpolitiken, egentligen. Det finns några symbolfrågor, säger han.

Han anser dessutom att miljöskyddet i Sverige generellt sett är gott.

– Det finns inget sånt här enskilt svenskt miljöproblem man måste lösa omedelbart. Vi har fungerande myndigheter, vi har fungerande skydd på väldigt många sätt. Det finns heller inget behov av att pumpa in massor med nya pengar. Man kan förmodligen göra mer med mindre. 

Forrige artikel CUF: CUF: "Man har inte kommit åt grundproblemet" Næste artikel Novus: Sverigedemokraterna tappar väljarstöd  Novus: Sverigedemokraterna tappar väljarstöd 
  • Rapportera

    Lars Cornell

    Överdrifter och dogmer skrämmer

    Jag brukar sluta att läsa när uttrycket ”klimatsmart” dyker upp. Då vet jag att resten är bara till för en kategori av folk jag inte tillhör.