Debatt

Natointrädet ökar behovet av förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Sverige har i dag endast en fast förbindelse till kontinenten, Öresundsbron. Det är alltför sårbart och täcker inte de behov som kommer med Natomedlemskapet, skriver Christian Orsing (M) och Jan Björklund (S), Helsingborgs stad.

Stående vid Rådhuset i Helsingborg är Helsingör närmsta grannkommun, skriver debattörerna.
Stående vid Rådhuset i Helsingborg är Helsingör närmsta grannkommun, skriver debattörerna.Foto: Björn Lindgren/TT/Johan Nilsson/TT
Jan Björklund
Christian Orsing
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ett och ett halvt år har gått sedan Ryssland inledde sin invasion av sitt grannland Ukraina. Tusentals civila har dödats och en halv miljon soldater beräknas ha dött eller skadats på båda sidor. Kriget är en tragedi som totalt har förändrat det säkerhetspolitiska läget i Europa och världen.

Helsingborg en viktig knutpunkt

Det är ännu omöjligt att sia om de långsiktiga konsekvenserna av Rysslands agerande, men Sveriges riksdag och regering har dragit slutsatsen att vi behöver gå med i Nato för att säkra Sverige som land och demokrati. Och trots att processen dragit ut på tiden så är frågan inte om utan när Sverige upptas som fullvärdig medlem i försvarsalliansen. När det sker kommer det ställa helt andra krav på den transnationella infrastrukturen för att tillgodose de ökade transportbehoven. Inte minst kopplat till militär mobilitet.

I augusti var försvarsminister Pål Jonsson (M) på besök i Helsingborg. Fokus för besöket var stadens strategiska läge sett till transporter och beredskap med sikte på framtiden. Helsingborg har i dag ett av Europas bästa och mest trafikerade logistiklägen och är därmed en knutpunkt för kritiska varuflöden och transporter.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, i form av en tunnel för väg och järnväg, skulle avsevärt minska Sveriges utsatthet vid ett eventuellt attentat eller en naturkatastrof som drabbar Öresundsbron. 

Det positionen kommer stärkas ytterligare när Fehmarn Bält-tunneln öppnar år 2029. Den dansktyska förbindelsen spås kraftigt öka lastbilstrafiken över Öresund och Helsingborg ligger i framkant när det kommer till elektrifiering av den tunga trafiken, ett måste för att kunna hantera framtidens klimatkrav. I Helsingborg finns både erfarenhet och kompetens som kommer att bli avgörande för Sveriges långsiktiga förmåga i framtiden.

Ny fast förbindelse minskar utsattheten

Öresundsbron hanterar i dag mer än 80 procent av järnvägsgodset till och från Europa. Nära hälften av alla lastbilar som kommer in i Sverige kör via bron. Skulle det hända något som innebar att bron stängdes för en längre tidsperiod äventyras Sveriges försörjningstrygghet. Det är ohållbart.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, i form av en tunnel för väg och järnväg, skulle avsevärt minska Sveriges utsatthet vid ett eventuellt attentat eller en naturkatastrof som drabbar Öresundsbron.

Tunneln ökar robustheten och minskar sårbarheten i trafiksystemet för transporter mot kontinenten. Ökad redundans är viktig i såväl fredstid som under kris och krig. Kortare restider, underlättad arbetspendling och bättre förutsättningar för internationell handel stärker därtill Sveriges och Öresundsregionens exportmöjligheter och konkurrenskraft.

Stärk beredskapen

Stående vid Rådhuset i Helsingborg är Helsingör närmsta grannkommun. När Sverige blir medlemmar i Nato krymper det mentala avståndet ytterligare och behoven av gemensam planering mellan våra två länder ökar. För en fast HH-förbindelse är inte en skånsk, dansk eller en svensk angelägenhet. Den är en möjlighet till stärkt beredskap i hela norra Europa och ett verktyg för att utveckla strategiska samarbeten allierade mellan.

Natomedlemskapet innebär stora möjligheter för oss som land, men även skyldigheter. Sverige kan inte stå still när världen förändras.

Nämnda personer

Pål Jonson

Försvarsminister (M)
Fil. dr i krigsvetenskap (King's College i London, 2005), M.A i Europeisk politik (College of Europe, 1999) B.A i statsvetenskap (Georgetown uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00