Myndigheter: Statens skogar bör brukas med hyggesfria metoder

Stora delar av de statliga skogarna bör användas för att utveckla hyggesfria metoder, föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Branschorganisationen Skogsindustrierna instämmer i att staten ska gå före, men anser att de arealer som myndigheterna föreslår är för omfattande.

"Det hyggesfria brukandet av skogen behöver öka för att vi ska få en mer variationsrik skog som är bättre rustad för klimatförändringar och ger oss en bättre balans mellan skogens olika värden", säger Carl Appelqvist på Skogsstyrelsen.
"Det hyggesfria brukandet av skogen behöver öka för att vi ska få en mer variationsrik skog som är bättre rustad för klimatförändringar och ger oss en bättre balans mellan skogens olika värden", säger Carl Appelqvist på Skogsstyrelsen.Foto: Altinget/Pixabay
Johanna Alskog

För att få fart på andelen hyggesfritt skogsbruk i landets skogar bör staten gå före. Den bedömningen gör Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen och föreslår att Sveaskog och Statens fastighetsverk ska få

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00