Debatt

Myndigförklara Sveriges föräldrar

Tonårsföräldrar har inte längre möjlighet att kunna hjälpa till med sina barns tand- och sjukvårdskontakter på 1177. För de familjer där barn har allvarliga sjukdomar eller någon funktionsnedsättning kan det få oerhört negativa konsekvenser, skriver Camilla Brodin (KD).

Ge föräldrar tillgång till sina barns vårdkontakter via 1177, skriver debattören.
Ge föräldrar tillgång till sina barns vårdkontakter via 1177, skriver debattören.Foto: Janerik Henrsson/TT
Camilla Brodin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att vara förälder är den mest ansvarsfulla uppgift man kan ha. Föräldraskapet innebär att man åtar sig en oerhört viktig och betydelsefull samhällsuppgift. Därför ska samhället bidra med så goda förutsättningar som möjligt. Det är dags att myndigförklara Sveriges föräldrar och göra det möjligt för dem att sköta sina barns vårdkontakter och receptadministration digitalt så att vårdnadshavare får vara vårdnadshavare fullt ut ända tills barnet blir myndigt.

Negativa konsekvenser

Tonårsföräldrar har i dag inte längre möjlighet att kunna hjälpa till med sina barns tand- och sjukvårdskontakter på 1177. Möjligheten att beställa ett covidtest, kolla när recept löper ut eller ändra en tandläkartid digitalt åt sin tonåring finns inte längre.

För de familjer där barn har allvarliga sjukdomar eller någon funktionsnedsättning kan det bli oerhört negativa konsekvenser. Där barnet har en regelbunden medicinering som kräver regelbunden uppföljning av sjukvården går det inte att lägga ansvar på ett barn att hålla koll på när ett recept behöver förnyas eller att hantera läkarbesök. Den bakomliggande tanken är förstås att värna om barnens integritet med barnkonventionen och ”barnets bästa” som grund. Men vi har samtidigt en myndighetsgräns på 18 år, och som förälder är man ansvarig för sitt barn ända till dess.

Omfattande byråkrati

Jag själv är inte bara politiker, jag är framför allt förälder och mamma till två killar där båda har en funktionsnedsättning. Den äldsta klev in i tonåren för ett år sedan. Med omfattande byråkrati för att kunna få till ett bank-id, som är ett måste för att kunna ta del av sin digitala information på 1177, måste jag dyrt och heligt lova att min son har förstått vad det är han fattar för beslut hos banken. Med många samtal och olika besked om hur vi går vidare har det resulterat i att vi fortfarande väntar på att kunna få till detta.

Vi anser att det är dags att vårdnadshavare ska ges möjlighet att hantera sina omyndiga barns vårdkontakter och eventuella recept digitalt.

Genom att inte ha tillgång till digital vårdkontakt via 1177 åt sina barn, riskerar vi i dagsläget att bland annat missa bokade tider eller som i vissa fall, tider som med kort varsel behöver boka av eller om. En kallelse som skickas hem via brev kommer ibland i tid, eller så gör det inte det. Alla vi ”funkisföräldrar” vet att livet är lite annorlunda, vi behöver ibland förbereda våra älskade små juveler på det som komma skall. Då kan inte en kallelse till sjukhuset, vårdcentralen eller tandläkaren dyka upp med några timmars varsel. Förberedelse är A och O för att ett besök överhuvudtaget ska kunna fungera.

Låt föräldrar vara föräldrar

Vi behöver naturligtvis ha respekt för tonåringars olikheter och olika livssituationer, och därför behövs både möjligheten för den unge att sekretessbelägga sin kontakt med ungdomsmottagningen samt möjligheten att dela den med vårdnadshavare. Med den moderna teknik som finns i dag bör detta vara rätt enkelt att hantera. Jag är glad att mitt partis riksting nyligen biföll en motion, där jag var medundertecknare, att dagens regelverk måste ses över. Vi anser att det är dags att vårdnadshavare ska ges möjlighet att hantera sina omyndiga barns vårdkontakter och eventuella recept digitalt, främst via 1177.

Låt föräldrar vara föräldrar och kunna ta sitt ansvar för sina barn i en viktig fråga. Det handlar om situationer när våra barn kan vara som skörast. Ska de då förväntas lösa det helt själva? Med dagens digitala hjälpmedel borde andra problem kunna lösas, men varför ta ifrån alla föräldrar sitt ansvar för sina barn? Gör om och gör rätt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00