Debatt

MP: Utveckla EU som fredsprojekt – inte militärallians

DEBATT. EU ska inte utvecklas till en militärallians med egen EU-armé, EU-försvarsbudget och ett EU-gemensamt territoriellt försvar, resonerar Bodil Valero (MP). Istället föreslår hon tre alternativ till de försvarspolitiska förslag som kommissionen tidigare presenterat.

Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och säkerhetspolitisk talesperson för gröna partigruppen i EU-parlamentet
Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och säkerhetspolitisk talesperson för gröna partigruppen i EU-parlamentetFoto: Fredrik Hjerling/Miljöpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Bodil Valero
EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och säkerhetspolitisk talesperson för gröna partigruppen i EU-parlamentet

EU bildades ur erfarenheterna av två världskrig och en önskan om att grannar ska lösa sina konflikter genom fredlig samverkan i stället för att ta till vapen. Men samtidigt som länderna enades för att hålla kriget stången, insåg man vikten av att hålla samarbetet civilt, inte militärt.

Drömmen om en europeisk superstat

Genom de så kallade Petersbergsuppgifterna har EU ansvar för olika fredsrelaterade och humanitära uppgifter. Men det territoriella försvaret av Europa hanteras alltjämt av medlemsländerna själva.

Trots det lever drömmen om en europeisk superstat vidare i Bryssels korridorer. Federalister som Frankrikes president Emmanuel Macron ser utvecklingen av en EU-armé, EU- försvarsbudget och ett EU-gemensamt territoriellt försvar som en logisk utveckling jämte en gemensam valuta och marknad. Hittills har federalisterna hindrats av stater som Sverige och Storbritannien som värnat rätten att själva besluta om försvarsfrågor. Men med Brexit och en amerikansk president som ifrågasätter försvarsgarantier till Natoallierade vädrar de nu morgonluft.

De här förslagen säger vi gröna rakt nej till. Det finns inte stöd i unionen, varken bland regeringar eller medborgare, för att ge makten över försvarspolitiken till EU eller ett Europas förenta stater.

EU-kommissionen har dock på kort tid lanserat tre förslag om ökade EU-ambitioner på försvarsområdet som har större chans att genomföras: ett diskussionsunderlag kring EU:s framtida försvar, ett nytt försvarsstöd och ett investeringsprogram för vapenindustrin.

Tre alternativa förslag

Att säkerhetsfrågorna diskuteras är inte dåligt, men som gröna vill vi att EU ska utvecklas som fredsprojekt – inte militariseras så som kommissionen föreställer sig. Vi gröna har starka invändningar mot de tre förslag som kommissionen presenterat och vi föreslår i stället tre alternativ:

  • Utveckla EU som fredsprojekt – inte en militärallians.

I diskussionsunderlaget finns förslag om att gradvis förvandla EU till en militärallians. I stället för att förvandla EU till ett Nato 2.0 vill vi gröna öka samarbetet kring de civila uppgifter som Lissabonfördraget redan slår fast att EU ska syssla med, som till exempel krisberedskap, konfliktförebyggande, medling och fredsinsatser.

  • Effektivisera det militära i stället för att ta från det civila.

EU:s länder spenderar varje år över 200 miljarder euro på försvar, mest i hela världen efter USA. Problemet är alltså inte att det saknas pengar, utan vad vi får för dem. Att som kommissionen föreslår militarisera EU-budgeten bland annat genom en europeisk försvarsfond är inte bara onödigt, det är fel väg eftersom pengarna med stor sannolikhet skulle tas från civila utgiftsområden som bistånd eller humanitära insatser.

Vi gröna vill istället effektivisera försvaret genom att samarbeta mera kring utveckling av försvarsmateriel. Kommissionen uppskattar själva att det skulle kunna spara uppemot 100 miljarder euro varje år – alltså nästan 20 gånger de 5,5 miljarder euro per år som kommissionen föreslår till försvarsfonden. Vi vill även utveckla EU:s snabbinsatsstyrkor (battle groups) så att de faktiskt kan användas för fredsinsatser och inte bara kostar pengar som i dag. Hittills har de aldrig använts.

  • Modernisera vapenindustrin i stället för att kasta pengar på den.

Vapenindustrin kännetecknas redan av översubventionering, överkapacitet, korruption och ljusskygga affärer, ibland med tveksamma köpare. Istället för ett stödprogram vill vi slopa subventionerna och modernisera branschen med en samordnad försvarsmarknad som präglas av öppen konkurrens och effektivitet. Det finns ingen anledning att vi ska ha 17 europeiska tillverkare av bandvagnar när länderna efterfrågar interoperabilitet.

EU bör förbli och utvecklas som fredsprojekt - inte en militärallians. Det gynnar inte bara freden i Europa, utan också världsfreden.

Dokumentation

Temadebatt: EU som försvars- och säkerhetspolitisk aktör

I Sverige förs just nu en bred försvars- och säkerhetspolitisk debatt i en rad forum. Debatten handlar bland annat om försvarets ekonomi, Nato och andra säkerhetspolitiska samarbeten. Vilken ska EU:s roll vara i försvars- och säkerhetspolitiken? Kan och bör EU axla rollen som säkerhetspolitisk aktör vid sidan av Nato?

Tidigare inlägg i debatten

Lindestam: Säkerhet byggs tillsammans med andra
Europas säkerhet tryggas genom ömsesidigt beroende och solidaritet mellan medlemsstaterna, skriver Åsa Lindestam (S). Stärkandet av EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete måste följaktligen vila på mellanstatlighetens grund, samt vara fullt förenlig med Sveriges militära alliansfrihet.

Henriksson: Ett ja till EU:s försvarsbygge är ett historiskt misstag
Att den svenska regeringen tänker säga ja till EU:s militarisering innebär ett närmande till Nato och ännu ett steg bort från den militära alliansfriheten. Ett historiskt beslut som regeringen tar helt utan en öppen och allmän debatt. Det skriver Stig Henriksson (V) och ställer sig frågan om vad som ligger bakom omsvängningen av de svenska socialdemokraternas agerande.

M: Låt inte Sverige hamna i bakvattnet i EU:s försvarssamarbete
Ett utökat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU ska fokusera på realistiska områden och kräver en tydlig dialog med Nato, skriver Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson och Karin Enström (M), utrikespolitisk talesperson.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.


Nämnda personer

Bodil Valero

Styrelseledamot Global GreensTidigare europaparlamentariker (MP)
Jurist

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00