Debatt

MP: Täpp igen kryphålen för flyget

Ska vi klara omställningen kan inga sektorer få fribiljett att fortsätta släppa ut koldioxid som vanligt. Därför bör flygets klimatpåverkan också prissättas fullt ut inom EU:s utsläppshandelssystem, skriver EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP), den Gröna gruppens förhandlare av utsläppshandelsreformen i transportutskottet.

För oss miljöpartister är det helt centralt att förorenaren ska betala för sin klimatpåverkan, skriver Jakop Dalunde. 
För oss miljöpartister är det helt centralt att förorenaren ska betala för sin klimatpåverkan, skriver Jakop Dalunde. Foto: Miljöpartiet
Jakop Dalunde
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Om det globala flygandet var ett land skulle det rankas som en av världens tio största utsläppare. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet.

Låt förorenaren betala

För oss miljöpartister är det helt centralt att förorenaren ska betala för sin klimatpåverkan. Flygindustrin bör bära sina klimatkostnader och då måste deras koldioxidutsläpp prissättas. Det är också så vi driver på innovation i sektorn. Den gamla fossila tekniken måste bli dyr, för att stärka lönsamheten i att investera i nya och gröna teknologier.

2017 införde Sverige en flygskatt. Det var ett viktigt första steg för att få flygindustrin att börja betala för sin klimatpåverkan. Internationella avtal stoppade tyvärr möjligheten att sätta skatten direkt på flygbränslet. Flygskatten fick i stället placeras på flygbiljetten. Att beskattningen i nuläget ligger på fel ställe gör verktyget trubbigt när det kommer till att stimulera gröna investeringar och innovation. Eftersom det är flygbränslet som orsakar utsläppen skulle en skatt på själva bränslet vara en skarpare signal till flygbolagen och investerare att ställa om.

Som medlem i utskotten för industri och transport tänker jag kämpa för att flyget ska betala det fulla priset för sin klimatpåverkan.

Samtidigt är det tydligt att det inte räcker med teknisk utveckling för att begränsa flygets klimatpåverkan tillräckligt snabbt. Inom överskådlig tid innebär flygande klimatpåverkan. För att uppfylla svenska klimatmål och Parisavtalet måste vi också flyga mindre. Så länge flygandet ökar kommer klimatvinsterna från bränslesnålare flyg med grönare bränslen att ätas upp av det billiga fossila flygandet. Den svenska flygskatten är därför ett viktigt klimatverktyg för att minska flygandet och indirekt beskatta utsläppen.

Gratis utsläpp

Vi får inte nöja oss med att ha ett verktyg i lådan. För att mer effektivt kunna komma åt utsläppen och stimulera innovation bör flygets klimatpåverkan också prissättas fullt ut inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Flygbolagen skulle då betala för sin klimatpåverkan genom att köpa utsläppsrätter, vilket skulle innebära en direkt prissättning på flygets utsläpp.

Redan i dag är flyget tekniskt sett en del av utsläppshandeln, men slipper i dagsläget betala för majoriteten av den koldioxid det släpper ut. Flyget är också undantaget bränsleskatt och moms och tilldelas fortfarande stora statliga bidrag. I praktiken innebär detta att utsläppen för flyget fortsatt är gratis. Dessa kryphål för flygbolagen måste täppas igen.

Inga fribiljetter för flyget

Kommissionen har föreslagit att revidera reglerna för flyget inom EU ETS. Som medlem i utskotten för industri och transport tänker jag kämpa för att flyget ska betala det fulla priset för sin klimatpåverkan. Då krävs det dels att den fria tilldelningen av utsläppsrätter till flyget tas bort. En viktig aspekt i detta är också att utsläpp som sker på hög höjd, exempelvis när flygplan är uppe i luften länge, får en större påverkan på klimatet än andra utsläpp. I dag slipper flygbranschen betala för dessa utsläpp. Därför är det oerhört viktigt att vi säkerställer att även längre flygresor, som går utom Europa, inkluderas i utsläppshandeln, så att den så kallade höghöjdseffekten omfattas.

Ska vi klarar omställningen kan inga sektorer få fribiljett att fortsätta släppa ut koldioxid som vanligt. Vi måste skapa starka incitament för flygindustrin att ställa om, och dessutom säkerställa att alternativa transportmedel blir konkurrenskraftiga.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00