Debatt

MP: Sverige kan inte se på medan avskogningen fortsätter

En tredjedel av världens trädarter är hotade. Träd utgör boplats och föda för tusentals arter och är en viktig grundbult i våra viktigaste ekosystem som också kan tackla klimatkrisen. Nu krävs drastiska åtgärder för att vända trenden, skriver Rebecka Le Moine och Amanda Palmstierna (MP).

”Trädens egenvärde och nyttovärde tillintetgörs då skogar anses vara i vägen för andra intressen.”
”Trädens egenvärde och nyttovärde tillintetgörs då skogar anses vara i vägen för andra intressen.”Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix/TT
Amanda Palmstierna
Rebecka Le Moine
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Många har en relation till träd, oavsett om en äger skog, har en trädgård eller bara njuter av dess skugga under en varm sommardag. Träden med sina grenar har fått agera symbol genom tiderna, och hjälper oss att brodera vårt språk med metaforer.

Utöver trädens skönhet spelar de också en viktig roll för miljön, som klimatreglerare och som boplats till tusentals andra arter. Skogar utgör hem för hälften av världens landlevande växt- och djurarter. När en trädart dör ut kommer även de mest specialiserade av dessa djur och växter balansera på existensens rand. Bara den svenska eken är värd för över 1 000 arter, som är helt eller delvis knutna till eken för sin överlevnad.

”Skogar anses vara i vägen”

Trädens egenvärde och nyttovärde tillintetgörs då skogar anses vara i vägen för andra intressen. Enligt en rapport från Botanic Gardens Conservation International (BGCI) sker nära 80 procent av all avskogning på grund av ökad produktion av nötkött, soja för djurfoder, palmolja, kaffe och kakao.

När en trädart dör ut kommer även de mest specialiserade av dessa djur och växter balansera på existensens rand.

Djurproduktionen kräver enorma arealer då föda i form av spannmål måste odlas på före detta värdefulla skogar som jämnas med marken. Men även andra drivkrafter finns bakom, såsom efterfrågan av dyrt och exklusivt trämaterial. Av de mest hotade trädarter finns arter av magnolia i Sydafrika, afrikanska arter av apbrödsträdet, Chiles brödgran, och olika arter av rosenträ. Även olika arter av ekar och lönnar är hotade.

Naiv syn på frihandel

EU är världens näst största importör av tropisk avskogning. Ansvaret vilar tungt hos multinationella företag och politiker som sett naivt på frihandel och avreglering.

Den globala uppvärmningen är ett annat, snabbt växande, hot mot världens trädarter. BGCI:s rapport visar att klimatförändringarna nu utgör ett direkt hot mot omkring 180 olika trädarter, som i ökande grad kommer att utsättas för extremväder och höjda havsvattennivåer.

I början av sommaren presenterade FN:s klimatpanel IPCC och FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES, sin första gemensamma rapport. Där slogs fast att kriserna för den biologiska mångfalden och för klimatet är intimt sammanlänkade och måste lösas samlat. Allt för länge har politiken behandlat dessa kriser separat, nu behövs mycket mer av ett samlat grepp. Träden är oerhört viktiga i både klimat- och miljöarbetet.

Åtgärder MP vill se

Mycket behöver göras, några åtgärder som vi särskilt vill lyfta är:

  • Naturbaserade klimatlösningar. Med en hjälpande hand kan vi då återbeskoga och ge naturen tid och rum för återhämtning. Det är också det mest effektiva sättet att binda upp växthusgaser tillbaka i ekosystemen.
  • Krav på skydd av biologisk mångfald i handelsavtal. Alla handelsavtal måste skrivas fram inom ramen för det nya CBD-ramverket. Biologisk mångfald kan inte stanna vid att vara ett frivilligt mål vid sidan av.
  • Stark EU-lagstiftning mot import av avskogningsprodukter. EU-kommissionen har aviserat att det ska komma ett lagförslag för att förhindra att EU:s import leder till global avskogning och skogsförstörelse. Miljöpartiet och de gröna i Europa är tydliga med att vi vill se en stark lagstiftning.
  • Ekocidlagstiftning. Den gör det möjligt för aktörer och beslutsfattare bakom storskaliga miljöbrott att dömas i den internationella brottsmålsdomstolen i Haag.

Avskogning måste stoppas och den biologiska mångfalden skyddas, samtidigt som utsläppen drastiskt och skyndsamt minskas.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00