Tovatt (MP): Sista droppen fossilt 2030

DEBATT. MP har därför satt upp som mål att den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas 2030. Det kräver över 142 olika åtgärder och investeringar på sammanlagt 50 miljarder kronor, skriver Lorentz Tovatt (MP). 

Av: Lorentz Tovatt
riksdagsledamot (MP)

50 miljarder till omställningen av Sverige och 142 konkreta åtgärder för att nå dit, det är vad MP går till val på. Inget annat parti når upp i den ambitionsnivån.

Centralt under nästa mandatperiod blir att ytterligare öka takten i omställningen av transporterna. Vi har därför satt upp som mål att den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas 2030. Här är hur vi når det målet.

Hårda prövningar

Klimatet har nu fått den plats på dagordningen som det förtjänar. Sverige och hela norra halvklotet har under sommaren prövats hårt. Torka, bränder och extrem hetta har plågat oss. Människor har dött, djur har skickats till nödslakt. Centrala funktioner, till exempel sjukhus, har haft nedsatta funktioner. Detta är en försmak av hur en varmare planet kommer att behandla oss. Därför är det heller inte konstigt att klimatfrågan är en toppfråga i valet. Alla partier måste nu redovisa hur de vill minska utsläppen i tillräckligt snabb takt.

Frågan har topprioritet hos oss gröna. Under våren presenterade vi vår klimatfärdplan som handlar om hur vi vill ta Sverige till nollutsläpp. Planen innehåller 142 skarpa förslag som täcker alla sektorer, från lantbruket till industrin och sjöfarten. Nyligen presenterade vi även vår investeringsplan. 50 miljarder kronor vill vi investera under nästa mandatperiod för att ställa om Sverige. Ett av huvudområdena är förstås transporterna.

Transporterna har länge beskrivits som Sveriges klimatmässiga akilleshäl. Över en tredjedel av våra totala utsläpp kommer från inrikes transporter. Miljöpartiet sätter därför upp målet om att den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas senast 2030. Detta är ett väldigt ambitiöst mål, men görbart. För att klara det behövs åtgärder inom framförallt tre olika områden:

  1. Drivmedlet i sig behöver bli mer hållbart. I dag rullar 4,7 bilar på svenska vägar, vi klarar inte omställningen om inte dessa bilar får tillgång till mer grönt bränsle. Här har regeringen redan nu lagt om politiken för att på lång sikt lyckas fasa ut det fossila helt. Genom det så kallade Bränslebytet tvingar vi nu bränsleleverantörerna att minska sitt fossila avtryck genom att till exempel blanda in mer biobaserad energi i sitt bränsle. Framöver behöver Bränslebytet justeras till att bli ännu mer ambitiöst. Systemet bör få ett mål om total utfasning av fossilt till 2030. Samtidigt behöver systemet hela tiden ses över för att stoppa den typen av drivmedel som vi inte vill ha på marknaden, exempelvis palmoljebaserade drivmedel.
  2. Elektrifieringen behöver intensifieras. Även om vi lyckas ställa om de flytande drivmedlen till förnybara så kommer råvaran inte räcka för att driva all trafik i Sverige. Därför är det centralt att fordonsflottan elektrifieras i större utsträckning samtidigt som utbyggnaden av laddningsinfrastruktur fortsätter och intensifieras. Glädjande är att regeringens bonus-malus-system för fordonsskatten nu är infört och redan har kraftfull effekt. Under juli fördubblades antalet sålda elbilar jämfört med juli för ett år sedan. Men systemet kan skärpas ytterligare, framförallt kan skatten höjas ännu mer på de utsläppstörstiga bilarna.
  3. Politik för beteendeförändring. Även om elektrifiering och biobränsle kan ta oss en bit på vägen kommer vi inte lyckas helt utan att vi samtidigt ändrar vårt beteende. Vi behöver minska bilåkandet och det görs mest effektivt i stadsmiljöer, där korta avstånd gör alternativen mer attraktiva. Därför är fortsatta satsningar på framförallt kollektivtrafik och cykel så viktigt. Höghastighetsjärnvägen behöver börja byggas, övrig järnväg rustas upp och miljöskatterna fortsätta höjas. Pengarna till stadsmiljöavtalen ligger idag på en miljard årligen, den summan bör öka ytterligare framöver. På så sätt gör vi kollektivtrafiken och cyklarna till de mest attraktiva färdsätten.

Dags för nästa steg

Flera av de åtgärder som regeringen genomfört under mandatperioden, särskilt bonus-malus-beskattningen av nya bilar och Bränslebytet, är åtgärder som på ett strukturellt sätt förändrar förutsättningarna för att ställa om. Det är en väl genomarbetad grund att stå på. Men nu behöver vi ta nästa steg. Det innebär att kraftigt vrida upp ambitionsnivån i systemen och på sikt förbjuda fossila bränslen helt och hållet. Och parallellt med det behöver vi politik för att gynna alternativen, gång, cykel och kollektivtrafik. På så sätt når vi ett Sverige utan fossila utsläpp från transporter.

Forrige artikel SPF: Oacceptabelt att åldersdiskriminering tillåts fortgå SPF: Oacceptabelt att åldersdiskriminering tillåts fortgå Næste artikel "Dags att börja lagra in koldioxid"
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.