Debatt

MP: Hjälp Sveriges lantbrukare – inte Putin

Det är rimligt att bevara de fossila subventioner som går till lantbruket. Men regeringen måste börja arbeta för att medlemsländerna i EU ska kunna ge lantbruket breda stöd som inte bara fokuserar på en sänkning av dieselpriset, skriver Maria Ferm (MP) och Maria Gardfjell (MP).

Mjölkgårdar får knappt ihop ekonomin, skriver debattörerna. 
Mjölkgårdar får knappt ihop ekonomin, skriver debattörerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Maria Ferm
Maria Gardfjell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sveriges lantbruk har varit i kris under flera decennier. Mängder av lantbrukare väljer att lämna sektorn. Med Putins invasion av Ukraina kommer denna kris förvärras ytterligare. Ökade energipriser, högre priser på konstgödsel och andra insatsmedel, problem med foderimport och kompetensförsörjning slår hårt mot Sveriges lantbruk.

Stöd bidrar till Putins krigskassa

Det är bra att frågan håller på att komma upp på den politiska dagordningen och att flera partier går fram med stöd för Sveriges lantbruk. Flera av förslagen som Centerpartiet lade fram i finansutskottet i torsdags – inte minst stödet till lantbrukare som använder biodrivmedel – välkomnas av Miljöpartiet. Men när man ser till helheten på förslagen som nu cirkulerar i debatten går det inte att missa följande: det handlar nästan uteslutande om stöd till fossila bränslen. Stöd som alltså bidrar till att fylla Putins krigskassa.

Det är rimligt att vi för tillfället bevarar de fossila subventioner som i dag går till lantbruket. Men samtidigt måste regeringen omedelbart börja arbeta för att medlemsländerna i EU ska kunna ge lantbruket breda stöd snabbt, som inte bara fokuserar på nedsättningar av priset på diesel.

Regeringen har, efter påtryckningar från miljö- och jordbruksutskottet, tydliggjort att man vill påbörja ett sådant arbete. Det är positivt, men kräver att regeringen agerar snabbt och kraftfullt i EU. Fossila subventioner stärker Putins krigskassa och visar tydligt för omvärlden hur beroende vi är av rysk energi. Om inte EU ändrar sina statsstödsregler kommer inte EU kunna försörja sin befolkning med mat samtidigt som man uppfyller sin säkerhetspolitiskt motiverade målsättning att bli fri den ryska gasen.

Livsmedelsförsörjningen inte tryggad

Regeringen hävdar dessutom att inriktningen på EU:s gemensamma jordbrukspolitik tjänat väl till att trygga livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet. Redan innan Putins invasion av Ukraina tvingades allt för många små och medelstora svenska lantbrukare lägga ned sina verksamheter, och Sveriges sätt att genomföra EU:s gemensamma jordbrukspolitik bär en stor del av ansvaret.

Redan innan Putins invasion av Ukraina tvingades allt för många små och medelstora svenska lantbrukare lägga ned sina verksamheter. 

Det svenska jordbruket är sårbart och Sveriges försörjning och livsmedelssäkerhet är inte tryggad i det allvarliga omvärldsläget. Vi måste omedelbart göra allt vi kan för att stoppa nedläggningen av jordbruk i Sverige. Här ser vi ett akut behov av att stötta lantbruket, framförallt de små och mellanstora gårdarna runt om i hela landet.

Stötta unga jordbrukare 

Det kan handla om mjölkgårdar som knappt får ekonomin att gå ihop och lever under ett överhängande hot om nedläggning, eller generationsskiften där det inte finns någon som kan ta över gården. Det är oroande att medelåldern för jordbrukare är så hög och vi vet att det pågår en omfattande generationsväxling just nu. Det är oerhört viktigt att stötta unga jordbrukare, som många gånger saknar ekonomin att köpa en hel gård.

I enlighet med det som föreslogs i utredningen för ett fossiloberoende jordbruk vill Miljöpartiet bland annat gå fram med ett jordbruksavdrag som stöttar jordbrukarna där det behövs allra mest. För att detta ska vara genomförbart måste dock EU:s statsstödsregler ändras. Regeringen måste därför omedelbart börja arbeta för att skapa möjlighet till nya undantag i regelverket så att breda stöd, som inte går vägen via fossila subventioner, kan betalas ut snabbt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget