Moderaterna vill sekretessbelägga nyckelbiotopsregistret

Moderaterna vill att Skogsstyrelsens nyckelbiotopsregister inte längre ska vara offentligt, utan endast markägarna ska komma åt uppgifterna. ”Registret kan få finnas kvar, men det behöver inte vara publikt. Det skulle lugna ner debatten,” säger partiets landsbygdspolitiska talesperson John Widegren till Altinget.

Moderaterna föreslår även att registrerade nyckelbiotoper ska kunna överklagas.  
Moderaterna föreslår även att registrerade nyckelbiotoper ska kunna överklagas.  Foto: Wille Lindqvist/Moderaterna
Johanna Alskog

Moderaterna vill att nyckelbiotopsregistrets uppgifter endast ska vara tillgängliga för myndigheten och för berörda markägare. Det är ett av förslagen i partiets följdmotion på regeringens skogsproposition.

– Registret kan få finnas kvar, men det behöver inte vara publikt. Det skulle lugna ner debatten, säger John Widegren (M) till Altinget.

Är det möjligt att begränsa åtkomsten till den typen av offentliga uppgifter?

– Det skulle så klart behöva prövas juridiskt, innan man vet vad som gäller. Vi har inte grottat ner oss i det mer än så, säger han.

Anses som känsliga uppgifter

Skogsutredningen föreslog att nyckelbiotopsregistret skulle gallras, ett förslag som mött mothugg från bland annat Skogsstyrelsen. Anledningen till att uppgifterna i registret anses problematiska hänger samman med att skogsbrukets miljöcertifieringar inte tillåter avverkning av nyckelbiotoper, därmed uppfattas en registrerad nyckelbiotop som ett avverkningsstopp från kritiker inom skogsnäringen.

Moderaterna föreslår även att registrerade nyckelbiotoper ska kunna överklagas samt skriver i följdmotionen att registreringen av nya nyckelbiotoper ska upphöra.

Har inte politiken varit tydlig med att stoppa nyckelbiotopsregistreringar?

– Vi tror det. Det är mer som en extramarkering, säger John Widegren.

John Widegren anser att skogspropositionens försök att stärka äganderätten ”misslyckas fatalt”.

– Vi tycker det är jättebra med initiativ om att stärka äganderätten, även om det tagit evinnerligt lång tid. Sen kan ju förhandlingar med Miljöpartiet om äganderätten bara landa på ett sätt, säger han.

Otydlig proposition

Utredningens förslag är i flera fall för otydliga, enligt Widegren som tar förslaget om att utreda skattereglerna för ersättningar som exempel och att skrivningen om när och hur det ska genomföras inte är skarpa nog. Otydligheten kring propositionen stärks ytterligare, anser Moderaterna, av att Miljöpartiet som satt med i skogsförhandlingarna valt att lägga en följdmotion.

– Miljöpartiet har ju dessutom lagt en följdmotion. Man är lite osäker på vad som gäller egentligen. Man behöver få tydligare direktiv.

Samtal med SD och KD

För Moderaterna är målet att lyckas få en majoritet med sig kring några av partiets skrivningar, inte minst en översyn av Miljöbalken utifrån vikten av att skydd av skog i möjligaste mån ska ske på frivillig väg.

– Vi anser att man måste ändra i Miljöbalken och tydligt hitta undantagsfallen när det inte kan vara frivilligt. Det ska vara så få undantagsfall som möjligt, säger John Widegren som anser att det som i dag betecknas som frivillighet i själva verket sker under galgen, när skogsägaren inte ser någon annan väg efter att ha nekats avverkning.

Hur ser möjligheterna ut för Moderaterna att samla en majoritet? 

– Vi har haft samtal med KD och SD. Det finns flera förslag där vi tycker ganska lika. Centern har sagt att de ska hedra överenskommelsen, samtidigt tycker de väldigt lika som oss på vissa punkter, vi ska så klart försöka få med dom.

Nämnda personer

John Widegren

Riksdagsledamot (M), landsbygdspolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00