Debatt

Moderaterna till regeringen: Säkra grundvattennivåerna för att stoppa torkan

Grundvattennivåerna är redan för låga på flera håll runt om i Sverige. Nu måste regeringen se till att kommunerna får det stöd som behövs för att förhindra torkan. Det skriver Alexandra Anstrell, riksdagsledamot för Moderaterna.

Se till att säkra vattennivåerna så att vi kan undvika torka. Det skriver Alexandra Ansell, Moderaterna
Se till att säkra vattennivåerna så att vi kan undvika torka. Det skriver Alexandra Ansell, ModeraternaFoto: Ishwah Murthi/ Wikimedia
Alexandra Anstrell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

På flera ställen i Sverige är grundvattennivån redan under det normala vilket kan leda till stora problem i sommar. Runt om i Sverige ser det lite olika ut men läget är allvarligt och drabbar inte bara privatpersoner men också företag och lantbruk. Risken för skogsbränder ökar kraftigt vid långvarig torka, vilket vi inte minst minns från sommaren 2018.

Vid längre torka kommer vår livsmedelsförsörjning att påverkas. Sveriges självförsörjningsgrad har redan sjunkit till 50 procent, jämför med 80 procent i till exempel Finland. Varannan tugga vi äter är alltså importerad. Vid större störningar för våra livsmedelsproducenter, jordbrukare och djurhållare blir konsekvenserna stora.

Livsmedelsförsörjningen kan hotas

Även när drivmedel och elpriserna skenar runt om på sina håll i landet blir det konsekvenser. Och när tillgången till konstgödsel minskar dramatiskt, ja då kan detta sluta med att vår livsmedelsförsörjning minskar dramatiskt istället för att öka.

Det finns flera möjligheter att förebygga vattenbrist. Det kräver dock en bättre struktur och ledning än idag.

Alexandra Anstrell
Riksdagsledamot, Moderaterna

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle och det är kommunerna som är ansvariga för vattenförsörjningen men det ser väldigt olika ut vad gäller beredskapen runt om i Sverige. En del kommuner klarar detta mycket bra och en del andra har lång väg kvar. I dag kan kommuner söka bidrag hos MSB för att utföra åtgärder för att förebygga naturolyckor i bebyggda områden.

Naturolycka avser i detta sammanhang skred, ras eller översvämning men dessvärre innefattas inte åtgärder för att hantera vattenbrist och torka. Vi moderater vill ändra anslagsändamålen till att också innefatta vattenbrist och torka för att säkra vattenförsörjningen.

Ledarskapet i kris brister

Det finns flera möjligheter att förebygga vattenbrist. Det kräver dock en bättre struktur och ledning än idag. Vi har de senaste åren sett tydligt det bristande ledarskap, dåliga förberedelser och oklara ansvarsförhållanden när Sverige hamnar i kris oavsett om det har gällt skogsbränder eller pandemi. Vi måste förbättra krisberedskapen och vi moderater vill se ett nationellt säkerhetsråd för bättre krisledning.

Vi behöver naturligtvis alla agera klimatsmart i vårt dagliga liv för att begränsa klimatförändringarnas effekter, som i förlängningen påverkar mängden nederbörd och tillgången på vatten. Med gemensamma åtgärder samtidigt som en ändring i anslagsändamålet för att skapa möjlighet att bättre arbeta förebyggande skulle vi kunna komma mycket längre än var vi är i dag.

Nivåerna ser oroväckande ut

Regeringen har avsatt en del medel för att öka tillskottet av grundvatten men ändå ser nivåerna oroväckande låga ut inför sommaren och inga nya planer på att förändra eller förbättra stödet till kommunerna i de förebyggande åtgärderna. Då måste man följa upp så att fattade beslut blir som man tänkt sig. Resultatuppföljning är A och O, det handlar om skattemedel som ska hanteras varsamt och rätt. Men det är ett vanligt förekommande problem hos vår regering, att de inte följer upp fattade beslut. Får kommunerna det stöd man tänkt sig?

Dricksvattenförsörjningen i Sverige är oerhört viktig för vår varsam men också för planeringen av krisberedskap och beredskap för vårt totalförsvar. Vi måste stärka hela Sveriges beredskap att försörja landet med livsmedel, sjukvårdsmateriel och andra nödvändigheter i händelse av kris och krig och då är dricksvatten livsnödvändigt.

Nämnda personer

Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), ordförande S-kvinnor
Studier i arbets- och organisationspsykologi och i organisation och ledarskap (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00