Moderaterna har regeringen under lupp – ställer klart flest frågor till statsråden

KONTROLLMAKT. Moderaterna sticker ut vad gäller granskningar av statsråden. Framför allt är det M-ledamoten Lars Beckman som ställer ministrarna mot väggen, med fler än dubbelt så många interpellationer som riksdagsledamoten som begärt näst flest.

– Jag tycker att det är ett viktigt instrument där oppositionen kan granska statsråden, säger Lars Beckman (M) till Altinget.

Morgan Johansson (S) och Magdalena Andersson (S) är de statsråd som får svara på flest interpellationer.
Morgan Johansson (S) och Magdalena Andersson (S) är de statsråd som får svara på flest interpellationer.Foto: Janerik Henriksson/TT

Drygt hälften av alla interpellationer under nuvarande mandatperiod är begärda av Moderaterna. Det är framför allt finansminister Magdalena Andersson (S) som M-ledamöterna utkräver svar från.

 

M-ledamot sticker ut

Vissa ledamöter är flitigare än andra med att granska statsråden. Det är framför allt en M-ledamot som sticker ut, både inom partiet och i riksdagen som helhet.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot för Gävleborgs län, är klart mest frågvis av alla riksdagens ledamöter. Beckman har begärt mer än dubbelt så många interpellationer under nuvarande mandatperiod än riksdagsledamoten som begärt näst flest. Han står dessutom för knappt 20 procent av Moderaternas samtliga interpellationer.

– Jag tycker att det är ett viktigt instrument där oppositionen kan granska statsråden, säger Lars Beckman till Altinget.

– Jag är väldigt aktiv och gör väldigt mycket arbetsplats- och företagsbesök. Och sedan är jag aktiv i sociala medier. Det gör att jag får väldigt mycket kontakter till mig i olika saker. Så ett utmärkt sätt då att granska regeringen är just att skriva skriftliga frågor eller interpellationer. Så det är liksom en del av uppdraget som riksdagsledamot, säger M-ledamoten.

"Mumbo jumbo-svar"

Ledamöter har även möjlighet att skicka skriftliga frågor till statsråden. Liksom interpellationer toppar både Moderaterna och ledamoten Lars Beckman (M) också den listan.

– Det är inte helt ovanligt att jag först gör en skriftlig fråga och tycker att, ja men nu är det rimligt att ministern och departementet får svara skriftligt. Är det sedan så att man inte får ett svar som är tillfredsställande, eller ett mumbo jumbo-svar, då går man vidare och gör interpellation, säger Lars Beckman och fortsätter:

– Däremot kan det ibland vara så att frågan är så het och så viktig, då tar man interpellation på en gång.

 

S-ledamöter söker också svar

Regeringspartierna lyser med sin frånvaro vad gäller interpellationer. Inte heller samarbetspartierna är särskilt ofta i kammaren för interpellationsdebatt.

Däremot har S-ledamöter skickat en rad skriftliga frågor till ministrarna. Men även här finns ledamöter inom partiet som sticker ut.

Anders Österberg (S), riksdagsledamot för Stockholms stad, står för drygt 20 procent av S-ledamöternas frågor till statsråden.

– Jag tycker att skriftliga frågor är ett väldigt bra instrument. Dels kan man ha ett längre resonemang i själva frågan. Dels är det också bra att man får ett skriftligt svar tillbaka, som oftast är tydligt och man kan se vad som är regeringens vinkel och ingång. Och det kan man också visa folk då, att såhär tycker regeringen i frågan, säger Anders Österberg till Altinget.

Österberg och partikollegan Lars Mejern Larsson (S) har ställt 24 respektive 23 skriftliga frågor var till regeringen Löfven II. S-ledamoten med tredje flest frågor har bara skickat in 5 stycken sedan regeringen tillträdde.

Vill kunna ge svar

Anders Österberg säger att skriftliga frågor är bra för att uppmärksamma och sätta ljus på frågor och veta var regeringen står för att själv kunna svara sina väljare.

– Som exempelvis i området där jag bor med explosionen i Kista och Husby. Då kände jag att de (regeringen, reds. anm.) behövde svara mina grannar, mina vänner, de aktiva i föreningslivet och mig vad det är som regeringen faktiskt gör här. Och jag representerar folk i Järva, och då måste jag också kunna svara på vad vi gör i vissa frågor. Då tycker jag att det är bra att vi har en skriftlig fråga, säger Anders Österberg.

"Närmast teater"

Ibland deltar Österberg även vid statsrådens frågestund. Då ställs korta och dagsaktuella frågor som inte anmäls på förhand.

Men enligt Moderaternas Lars Beckmans uppfattning är socialdemokraternas frågor till sina egna partikollegor under frågestunden ofta uppgjorda på förhand.

– När en socialdemokrat ställer frågor till ministern på statsrådens frågestund, då är det enligt min uppfattning närmast teater. För då kan man se att den socialdemokratiska riksdagsledamoten står och läser innantill, och sedan står ministern och läser innantill svaret. Då kan man ju misstänka att den socialdemokratiska riksdagsledamoten och ministern har sam-pratat sig, säger Lars Beckman.

Men hos oppositionen förekommer inget skådespeleri, menar han.

– När vi i oppositionen ställer frågor, då är det på riktigt. Då vet inte ministern om frågan innan, säger Lars Beckman.

Håller inte med

Socialdemokraternas Anders Österberg håller inte med om att något skulle vara ett spel för galleriet. Han menar i stället att det är viktigt att redovisa och synliggöra vilken politik det är man står för.

– Jag tycker att riksdagen har en viktig funktion att tydliggöra och synliggöra politiken som finns, precis som oppositionen har en viktig uppgift i form av att granska regeringen. Så jag tycker inte att det är teater, utan att det är bra att man redovisar för den politik man står för, säger Österberg.

Justitieministern populär

Statsrådet som under nuvarande mandatperiod har svarat på flest interpellationer är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), tätt följd av finansministern. Samtidigt får socialminister Lena Hallengren (S) flest skriftliga frågor.

I ett mejl till Altinget skriver justitieminister Morgan Johansson:

”Jag tycker att interpellationer är ett bra tillfälle för riksdagsledamöter att lyfta olika frågor. Det är ett bra system som jag värnar om och något vi som land ska vara stolta över."

Morgan Johansson har även flest KU-anmälningar mot sig i regeringen Löfven II, något Altinget tidigare rapporterat om.

Nämnda personer

Anders Österberg

Ordförande exploateringsnämnden (S) Stockholms stad
Lärarexamen (Göteborgs uni., 2006)

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M)
Ekonomisk utbildning

Lena Hallengren

Gruppledare Socialdemokraterna
Lärare (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00