Debatt

Mitt livs val: Utbildning är vårt starkaste vapen

För att kunna forma ett inkluderande och rättvist samhälle måste vi ge våra unga rätt verktyg. Och det verktyget stavas utbildning. Det skriver Evelina Svensson, Rebecca Madhani och Sofia Appelgren vid Mitt livs val. 

”Låt oss tillsammans stärka framtidens samhällsmedborgare och ge alla ungdomar de verktyg de behöver för att forma sina egna liv och bidra till ett inkluderande och rättvist samhälle”, skriver debattörerna. 
”Låt oss tillsammans stärka framtidens samhällsmedborgare och ge alla ungdomar de verktyg de behöver för att forma sina egna liv och bidra till ett inkluderande och rättvist samhälle”, skriver debattörerna. Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är dyrt att låta en ung människas drömmar och framtidshopp slockna. I dag ser vi att var femte gymnasielev inte tar en examen. En gymnasieexamen bidrar inte enbart till en positiv samhällsutveckling, den leder även i förlängningen till minskad risk att hamna i kriminalitet och ökade möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.

Ökade skillnader 

Vi ser ökade skillnader mellan elevgrupper i Skolverkets lägesrapport från 2023. Vi ser i Folkhälsomyndighets rapport ”Kunskaper, kompetenser och utbildning” från 2023 att endast 41 procent av eleverna födda utanför Europa gick ut med en gymnasieexamen, till skillnad från 80 procent av inrikesfödda elever. Rapporten visar även att föräldrarnas utbildningsbakgrund är av stor betydelse för elevernas förutsättningar att ta en gymnasieexamen.

Tyvärr landar debatten ofta i stället i behovet av fler poliser, hårdare straff och repressalier.

Det är tydligt att skolan i dag inte kan kompensera för elevers olika förutsättningar. Vi som arbetar med unga nyanlända ser ständigt exempel på dessa ojämlika förutsättningar. Men vi ser också lösningar. Vi ser hur viktigt det är med engagemang och stöttning. När unga blir sedda och får kunskap bidrar det till ökat självförtroende, mer studiemotivation och en ökad framtidstro. Genom att investera i ungas framtid och ge dem verktyg att lyckas kan vi skapa en mer rättvis och trygg samhällsutveckling. 

Kortsiktiga lösningar är inte svaret. Det är avgörande att fokusera på förebyggande åtgärder och åtgärda de underliggande orsakerna till utanförskap och ojämlikhet. Genom att investera i utbildning, socialt stöd och möjligheter till meningsfull sysselsättning kan vi ge unga en bättre grund att stå på.

Tyvärr landar debatten ofta i stället i behovet av fler poliser, hårdare straff och repressalier.

Ta ansvar för utvecklingen 

Det är hög tid att vi lyfter det förebyggande arbetet för att säkerställa en jämlik utbildning. Det är dags att ta ansvar för utvecklingen vi ser i dagens samhälle. Vi har skapat ett samhälle där klyftorna växer och skapar ojämlikhet. Genom att investera i ungas framtid och skapa förutsättningar för deras utveckling kan vi bryta den negativa spiralen av utanförskap och ojämlikhet. Det kräver politiskt engagemang, samarbete mellan olika aktörer och en satsning på långsiktiga lösningar. 

Låt oss tillsammans stärka framtidens samhällsmedborgare och ge alla ungdomar de verktyg de behöver för att forma sina egna liv och bidra till ett inkluderande och rättvist samhälle. 

Vill vi ge våra unga en tro på framtiden behöver vi satsa på verktyg som ger resultat. När våra unga har verktygen, kan de forma sina egna liv och bidra till ett inkluderande och rättvist samhälle. Utbildning är vårt starkaste vapen.

Samtliga debattörer

Evelina Svensson
Programansvarig, Mitt livs val

Rebecca Madhani
Generalsekreterare, Mitt livs val

Sofia Appelgren
Ordförande, Mitt livs val


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00