Minskad arbetslöshet bland vissa ungdomar

KORTNYTT. Allt färre ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa, dock är arbetslösheten bland utrikesfödda i denna grupp fortsatt hög. 

Allt färre ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa. I slutet på oktober var de knappt 48 000, jämfört med 55 000 samma månad i fjol visar siffror från Arbetsförmedlingen. Nära hälften, 44 procent, av de ungdomar som är utan jobb är utrikes födda. 

– De ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden är i huvudsak de som saknar utbildning. Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande. 

Sammantaget är arbetslösheten (16-64 år) i oktober 6,9 procent.

Forrige artikel Fler kvinnor än män i statens styrelser Næste artikel Riksrevisionen: Brister vid statens försäljning av Nordea