Ministrar kan hamna i karantän

REKRYTERING. 20 av regeringen Reinfeldts ministrar har gått till näringslivet. Men i framtiden kan sådana övergångar försvåras av en lag om en karenstid på ett år för statsråd.

Det blir allt vanligare att tunga beslutsfattare lämnar politiken och tar steget över till näringslivet, ofta inom PR-byråer eller som lobbyister/rådgivare i storföretag. Vid sådana övergångar uppstår alltid diskussioner om intressekonflikter och att politiker tar med sig kontakter och kunskaper som de har förvärvat under sin tid i regeringen.

– Vi föreslår en lag som ska hindra och förebygga intressekonflikter, sade Sten Heckscher när han på måndagen på en pressträff överlämnade en utredning om en karenslag till civilminister Ardalan Shekarabi.  

Diskussionen kring övergångar mellan offentligt och privat och eventuella karensregler är långt ifrån ny. Men Sverige, till skillnad från många OECD-länder, har fortfarande inga särskilda regler kring detta. Andra länder har bestämmelse om att ministrar eller personer på nyckelposter först efter en viss tid får börja arbeta inom näringslivet.

– Vi behöver vidta de åtgärder som vi kan för att värna förtroende för de demokratiska institutionerna och offentlig sektor i Sverige, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Altinget.

Shekarabi poängterar dock att det i grunden är positivt med rörelser mellan politik och näringsliv men att det saknats en reglering.

– Sverige har fått kritik för detta, säger han.

De nya reglerna kommer att gälla statsråd och statssekreterare. När det blir aktuellt med jobbyte ska politikerna anmäla detta till en nämnd som ska inrättas under riksdagen.  Nämnden ska inom tre veckor lämna besked om det nya jobbet accepteras. Ett beslut som nämnden då kan fatta är att det krävs en karenstid på maximalt ett år.

Sten Heckscher menar att det inte behöver handla om en risk för att regeringen löper verklig skada genom att information används på felaktigt sätt.

– Det behöver inte handla om verklig skada, utan risken för förtroendeskada, säger han.

Inget straff

Jobberbjudanden som nämnden ska behandla rör de inom privat sektor, men inte partipolitiska uppdrag, och inte heller uppdrag inom statens myndigheter. Men för jobb inom kommun, landsting och statliga företag ska nämnden pröva fallen.

Om en politiker struntar i nämndens beslut eller struntar i att anmäla ett jobberbjudande bryter alltså hen mot lagen. Men det finns inga sanktioner kopplade till lagbrottet.

 

Av de ministrar som hade uppdrag under regeringen Reinfeldt, sammanlagt 38 ministrar, gick majoriteten, 20 personer, till olika befattningar inom näringslivet.

Några av övergångarna har gett upphov till förtroendediskussioner, bland annat när förre finansministern Anders Borg fick styrelseuppdrag i Kinnevikskoncernen och när tidigare socialministern Göran Hägglund blev styrelseledamot för vårdkoncernen Aleris. Även s-märkta politiker, som Björn Rosengren, har fått liknande kritik.

Beslutskedja: Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd

4/9
2015
2/11
2015
16/3
2016
29/11
2016
23/1
2017
23/1
2017
22/2
2018
23/2
2018
20/3
2018
14/5
2018
23/5
2018
9/8
2019

Forrige artikel Remissvar: Orimligt att lärare blir en del i asylprocessen Remissvar: Orimligt att lärare blir en del i asylprocessen Næste artikel Polis kan få EU-förstärkning Polis kan få EU-förstärkning