Ministern utesluter inte dansk lösning för bankkonton till föreningar

Svenska föreningar får allt svårare att öppna bankkonton. I Danmark har Finanstilsynet gett ut en vägledning för att klargöra vad som gäller. ”Det måste vara överordnat att pressa tillbaka kriminaliteten. Men jag tycker att förslagen som lyfts har hög relevans, och jag ska förhöra mig mer om hur Finansinspektionen arbetar med detta”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var en av talarna när Giva Sverige anordnade Civilsamhällets finansforum.<br>
Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var en av talarna när Giva Sverige anordnade Civilsamhällets finansforum.
Foto: Emilia Velin Pastén/Giva Sverige
0:000:00