Miljömålsberedningen har nått en uppgörelse

Miljömålsberedningens förhandlingar om de konsumtionsbaserade utsläppen har gått i mål. Den parlamentariska beredningen har nått en uppgörelse som samtliga åtta partier står bakom, enligt uppgifter till Altinget.

<span>Flyget klimatpåverkan har varit en av knäckfrågorna i&nbsp;förhandlingarna mellan de åtta riksdagspartierna om de konsumtionsbaserade utsläppen.<br></span>
Flyget klimatpåverkan har varit en av knäckfrågorna i förhandlingarna mellan de åtta riksdagspartierna om de konsumtionsbaserade utsläppen.
Foto: Foto: Pixabay
Johanna AlskogJacob Hederos

Miljömålsberedningens förhandlingar om de konsumtionsbaserade utsläppen har varit tuffa och partierna har haft svårt att komma överens. I mitten av februari bad den parlamentariska beredningen regeringen om att få skjuta fram deadline en månad.

– Hade vi inte haft något hopp så hade vi inte begärt förlängning, sade då Miljömålsberedningens ordförande Emma Nohrén till Altinget.

Regeringens uppdrag till Miljömålsberedningen
  • Miljömålsberedningen ska analysera frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp och föreslå i vilken mån det är lämpligt att sätta mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

  • Miljömålsberedningen ska föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan samt bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens klimatpåverkan.

  • Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling.

  • Analyserna ska beakta hur åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen samt klimatpåverkan från flyget, sjöfarten och offentlig upphandling kan bidra till att nå relevanta mål i miljömålssystemet samt till att uppfylla internationella åtaganden.

  • Miljömålsberedningen ska formulera en strategi som ska bidra till minskad klimatpåverkan från konsumtion och till att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

  • Miljömålsberedningen ska analysera strategins fördelningspolitiska konsekvenser och konsekvenser för svensk konkurrenskraft, utrikeshandeln och jämställdhet.

  • Miljömålsberedningens samlade förslag ska ge förutsättningar för en bred politisk enighet kring en sammanhållen strategi för att minska konsumtionens klimatpåverkan.

  • Den klimateffekt som svensk export av varor och tjänster ger relativt produktion i andra länder ska analyseras, beskrivas och synliggöras.
 Och nu ska de åtta riksdagspartiernas ledamöter alltså ha lyckats nå en uppgörelse. Det bekräftar flera ledamöter i beredningen som Altinget har talat med. Hur överenskommelsen ser ut i detalj är de däremot förtegna om. Det gäller inte minst de kontroversiella delarna med siffersatta mål, inklusive kravet från borgerlig håll om att räkna in den svensk exportens klimatnytta, något MP kraftigt har motsatt sig.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00